Zeszyt

Rocznik

„Retrospektywna analiza wystąpienia zakażenia rany operacyjnej oraz jej mikrobiologiczna charakterystyka u chorych operowanych z powodu przepukliny jądra miażdżystego odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa”

Wojciech Ilków, Anita Ilków, Kajetan Łątka, Marek Kucharzewski

  • 100% 100%

„Opis mechanizmu gojenia się żylnego owrzodzenia goleni”

Wojciech Twardokęs, Agata Kołodziej, Andrzej Ślęzak

  • 100% 100%

„Niedokrwienie kończyn dolnych jako przyczyna powstania trudno gojącej się rany – opis przypadku”

Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk, Elżbieta Hancke, Justyna Cwajda-Białasik, Paweł Wierzchowski, Arkadiusz Jawień

  • 100% 100%

„Modyfikowany kwas ortokrzemowy jako inhibitor modelowego incydentu oparzeniowego – charakterystyka metodą elektroforezy, badania mikrobiologiczne i mikroskopia skaningowa”

Anna Pielesz, Alicja Machnicka, Ewa Sarna

  • 100% 100%

„Rola cytokin w procesie gojenia ran”

Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Miłosz Bednarczyk, Ewa Rojczyk, Artur Pałasz, Marek Kucharzewski

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing