Zeszyt

Rocznik

„Zapalenie krążka międzykręgowego i ropień mięśnia biodrowo-lędźwiowego jako powikłanie zakażenia kości śródstopia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Opis przypadku.”

Maciej Pawłowski, Natalia Szyłło, Małgorzata Gilewska, Jerzy M. Loba, Katarzyna Cypryk

  • 100% 100%

„Najnowsze osiągnięcia i przyszłość substytutów skóry w leczeniu ran przewlekłych”

Mateusz Sopata, Maciej Sopata

  • 100% 100%

„Leczenie piorunującej rany odleżynowej  z wykorzystaniem rekomendacji dotyczących profilaktyki przeciwodleżynowej – studium przypadku”

Dariusz Bazaliński, Magdalena Wołkowicz, Paweł Więch, Maria Kózka

  • 100% 100%

„Zastosowanie soli srebrowej sulfatiazolu w leczeniu odleżyn – opis przypadku”

Mirosława Dzikowska, Katarzyna Wojtas, Maria Kózka

  • 100% 100%

„Rekonstrukcja kończyny dolnej po urazowej, niecałkowitej amputacji z zastosowaniem terapii podciśnieniowej w okresie pooperacyjnym”

Jarosław P. Miszczuk, Maria K. Błońska-Staniec, Rafał Rylski, Anna M. Garus

  • 100% 100%

„Pedobarografia jako metoda diagnostyczna wczesnego wykrywania zagrożeń powstawania ran przeciążeniowych w obrębie części podeszwowej stopy”

Aleksandra Bitenc-Jasiejko

  • 100% 100%

„Święci Kosma i Damian – bezpieniężni patroni transplantacji ”

Olga Łach, Jakub Wojnarowicz, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Marek Kucharzewski

  • 100% 100%

„Zastosowanie kompleksowego leczenia miejscowego u pacjenta z mnogimi owrzodzeniami podudzi w przebiegu leukocytoklastycznego zapalenia naczyń (LCV) – opis przypadku.”

Elżbieta Kozłowska, Katarzyna Cierzniakowska, Tomasz Zwoliński, Zbigniew Banaszkiewicz

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing