Zeszyt

Rocznik

„Racjonalne zaopatrzenie pooperacyjnego rozejścia rany, drenaż ropni wewnątrzbrzusznych, kontrola przetoki jelitowo-atmosferycznej w terapii podciśnieniowej. Opis przypadku ”

Bartosz Cybułka

  • 100% 100%

„Opatrunki lipidokoloidowe – nowatorska koncepcja leczenia szerokiego spektrum ran ostrych i przewlekłych ”

Maciej Zieliński, Marek Kucharzewski, Maria T. Szewczyk, Marzenna Bartoszewicz, Maciej Sopata, Tomasz Banasiewicz, Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Arkadiusz Jawień

  • 100% 100%

„Jak uniknąć niepotrzebnej amputacji w przebiegu neuroartropatii cukrzycowej? Opis przypadku”

Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Magdalena Zdziebko, Łukasz Kołodziej, Monika Wojtasik, Maciej Słodkowski, Leszek Czupryniak

  • 100% 100%

„Przezskórny pomiar ciśnienia parcjalnego tlenu u chorych z cukrzycą – szczególne wskazania – opis przypadku”

 Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Jakub Nowocień, Olgierd Rowiński, Radosław Bilski, Michał Macech, Piotr Szopiński, Tadeusz Grochowiecki, Sławomir Nazarewski, Leszek Czupryniak

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing