Zeszyt

Rocznik

„Efektywność wysokochłonnych opatrunków lipidokoloidowych zawierających włókna poliakrylanu i jony srebra w fazie zapalnej gojenia ran przewlekłych”

Maciej Zieliński, Tomasz Banasiewicz, Zbigniew Krasiński, Arkadiusz Jawień, Marcin Gabriel

  • 100% 100%

„Złamanie otwarte kości przedramienia, szczególny rodzaj przewlekłej rany urazowej – opis przypadku”

Bartosz Cybułka

  • 100% 100%

„Rola argininy w procesie gojenia ran”

Mateusz Klimek, Wojciech Szaraniec, Ewa Rojczyk, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Marek Kucharzewski

  • 100% 100%

„Rola tlenu w procesie gojenia ran”

Mateusz Klimek, Wojciech Szaraniec, Ewa Rojczyk, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Marek Kucharzewski

  • 100% 100%

Procedura fizykoterapeutycznej aplikacji ozonu w przebiegu ekstrakcji zębów ósmych – doniesienie wstępne”

Danuta Lietz-Kijak, Joanna Gadomska-Krasny, Edward Kijak, Piotr Skomro, Marek Kucharzewski

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing