Zeszyt

Rocznik

„Święty Peregryn – patron chorych na owrzodzenia goleni”

Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Przemysław Bartnik, Anna Saran, Marek Kucharzewski

 • 100% 100%

Observational study on the effectiveness of preventing pressure ulcers in palliative care

Maciej Sopata, Anna Glowacka, Przemysław Mańkowski, Iwona Zaporowska

 • 100% 100%

„Występowanie odleżyn u chorych podczas hospitalizacji – doświadczenia własne”

Aleksandra Popow, Maria Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Paulina Mościcka, Elżbieta Kozłowska

 • 100% 100%

„Wpływ hormonów tarczycy na proces gojenia ran – prawda czy tylko akademicka dyskusja?”

Marek Kucharzewski, Paweł Jonczyk, Michał Janerka, Magdalena Potempa

 • 100% 100%

„Wstępna ocena zastosowania hiperbarii tlenowej w leczeniu przewlekłych ran goleni – doświadczenia własne”

Anna Chrapusta, Ewa Kobielska, Wojciech Mudyna

 • 100% 100%

Zeszyt

Rocznik

„In vitro evaluation of the single and multispecies biofilm prevention capabilities of 2 wound irrigation solutions and a topical antiseptic”

SJ Westgate, KC Cutting

 

 • 100% 100%

„Metabolizm białka u chorych oparzonych”

Marek Kucharzewski, Ireneusz Ryszkiel, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Ewa Rojczyk-Gołebiewska, Artur Pałasz

 

 

 • 100% 100%

„Szybkość gojenia owrzodzenia żylnego goleni po zastosowaniu opatrunku piankowego z jonami srebra – doświadczenia własne”

Marek Kucharzewski, Paweł Mieszczański, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska

 

 • 100% 100%

„Ocena aktywności wybranych enzymów macierzy pozakomórkowej, w przebiegu gojenia się doświadczalnych uszkodzeń termicznych”

Paweł Olczyk, Katarzyna Komosinska-Vassev, Katarzyna Winsz-Szczotka, Jerzy Stojko, Katarzyna Klimek, Klaudiusz Gajewski, Krystyna Olczyk

 • 100% 100%

Zeszyt

Rocznik

„Metabolizm białka u chorych oparzonych”

Marek Kucharzewski, Ireneusz Ryszkiel, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Ewa Rojczyk-Gołebiewska, Artur Pałasz

 • 100% 100%

„Rany przewlekłe – epidemiologia i czynniki wpływające na proces gojenia”

Magdalena Potempa, Paweł Jonczyk, Michał JanerkaMarek Kucharzewski, Aleksandra Kawczyk-Krupka

 • 100% 100%

„Jak diagnozować zapalenie kości i szpiku kostnego u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej?”

Beata Mrozikiewicz – Rakowska, Piotr Jankowski, Magdalena Jurek, Marek Chojnowski, Małgorzata Pawłowska-Kisiel

 • 100% 100%

„Kompleksowa opieka nad chorym z raną przewlekłą kończyny dolnej, zagrożonej i objętej procesem infekcji – analiza przypadków”

Paulina Mościcka, Maria T. Szewczyk, Elżbieta Hancke, Justyna Cwajda- Białasik, Katarzyna Cierzniakowska, Arkadiusz Jawień

 • 100% 100%

„Fizjoterapia wspomagająca leczenie chirurgiczne oparzeń rąk u dzieci- najczęstsze powikłania i ich prewencja.”

Aleksandra Bęgowska-Falkowska

 • 100% 100%

„Analiza zgonów pacjentów oparzonych a trudność w interpretacji danych epidemiologicznych.”

A.Chrapusta, J.Jędrys, A.Budzyńska, K.Małek, M.Nessler, R.Wach, W.Mudyna, R.Mądry

 • 100% 100%

„Szpitale i lekarze armii Cesarstwa Rzymskiego.”

Marek Kucharzewski, Robert Kokot, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Andrzej Kuropatnicki

 • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing