Wydawca ––

Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11
03-994 Warszawa

22 813 21 92

kontakt@evereth.pl

Redaktor Zarządzający
Mariola Piotrowska

Korespondencję w sprawie zezwoleń na przedruk całości lub wybranej części periodyku prosimy kierować do:

22 813 21 92

m.piotrowska@evereth.pl

Redaktor Prowadzący
i Językowy

Dorota Zwierzchowska

Korekta językowa i redakcja czasopisma.

22 813 21 92

+48 885 243 441

d.zwierzchowska@evereth.pl

Reklamy i reprinty komercyjne
Krzysztof Nowiński

Forum Leczenia Ran zamieszcza płatne ogłoszenia reklamowe. Cennik dostępny jest u Wydawcy.
Firmy zainteresowane zakupieniem reprintów z artykułów publikowanych na łamach czasopisma prosimy o kontakt z:

22 813 21 92

k.nowinski@evereth.pl