Forum Zakażeń ––

Oficjalne czasopismo naukowe Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”.

Za publikację w czasopiśmie Autorowi przysługuje 20 punktów MNiSzW.

 

Interdyscyplinarność i obszerna wiedza ––

Nasze czasopismo medyczne to dwumiesięcznik ujmujący w swoich treściach problematykę szeroko pojętego zagadnienia, jakim są zakażenia. Dzięki interdyscyplinarności czasopisma artykuły w nim zawarte przedstawiają obszerną wiedzę na temat zakażeń, które wciąż stanowią duże wyzwanie dla współczesnej medycyny.

Najlepsi specjaliści w tematyce zakażeń ––

Doświadczenie specjalistów różnych dziedzin medycznych pozwala nam przekazać Państwu w Forum Zakażeń szeroką wiedzę o rodzajach zakażeń, poczynając od tych dobrze znanych, jak zwykłe przeziębienia, do tych o najbardziej agresywnej formie, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenie wsierdzia wywoływane przez bakterie i wirusy.

Nasza współpraca z gronem utalentowanych lekarzy, którzy na co dzień zmagają się z problematyką zakażeń obfituje w interesujące prace naukowe, mające na celu zaprezentowanie kluczowych wytycznych dotyczących postępowania, przedstawienie poglądów na temat zjawisk wywołanych przez różne postacie zakażeń oraz metod ich leczenia.

Obecność na najważniejszych wydarzeniach w branży ––

Forum Zakażeń w nakładzie do 6000 egzemplarzy trafia bezpłatnie do członków afiliowanych Towarzystw oraz towarzyszy uczestnikom wielu ogólnopolskich konferencji tematycznych.