Forum Zakażeń 2014;5(4):199–256

Kolonizacja Streptococcus agalactiae u ciężarnych – częstość występowania w regionie Krapkowic

The colonization of Streptococcus agalactiae in pregnant women – prevalence in the region Krapkowice


Katarzyna Seweryn-Serkis | Beata Kowalska-Krochmal

Forum Zakażeń 2014;5(4):199–203

 

Nosicielstwo Staphylococcus aureus w jamie nosowej jako czynnik ryzyka zakażeń szpitalnych

Nasal carriage of Staphylococcus aureus as a risk of nosocomial infections


Małgorzata M. Kozioł | Agnieszka Sikora | Sylwia Targońska | Anna Sikora

Forum Zakażeń 2014;5(4):205–209

 

Kleszczowe zapalenie mózgu – aktualne dane epidemiologiczne

Tick born encephalitis – current epidemiological data


Joanna Zajkowska

Forum Zakażeń 2014;5(4):211–215

 

Znaczenie edukacji i opieki pielęgniarskiej w profilaktyce długoterminowej zakażenia miejsca operowanego. Część 1. Rola pielęgniarski podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki chirurgicznej w przygotowaniu chorego do planowanego zabiegu operacyjnego


Justyna Cwajda-Białasik | Maria T. Szewczyk | Paulina Mościcka | Katarzyna Cierzniakowska

Forum Zakażeń 2014;5(4):217–223

 

Opieka pielęgniarska jako ważny element prewencji VAP, zdarzenia niepożądanego występującego u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej terapii

Nursing care as an important part of the prevention of vap – an adverse event occuring in mechanically ventilated patients in intensive care units


Dorota Pilch

Forum Zakażeń 2014;5(4):225–233

 

Sterylizacja tlenkiem etylenu – ekonomika stosowania oraz bezpieczeństwo

Sterilisation with ethylene oxide – economics and safety


Jarosław Czapliński

Forum Zakażeń 2014;5(4):235–237

 

Diagnostyka wirusologiczna z uwzględnieniem zakażeń HBV, HCV i HIV


Anna Boroń-Kaczmarska

Forum Zakażeń 2014;5(4):239–246

 

 

Nowoczesna terapia jednotabletkowa u pacjentów zakażonych HIV

Innovative single-tablet regimen in HIV patients


Błażej Rozpłochowski | Iwona Mozer-Lisewska

Forum Zakażeń 2014;5(4):247–251

 

Leczenie zakażeń HCV pegylowanym interferonem alfa-2a i rybawiryną u dzieci

Treatment of HCV infection in children with pegylated interferon alfa-2A and ribavirin


Małgorzata Pawłowska

Forum Zakażeń 2014;5(4):253–256

Evereth Publishing
Right Menu Icon