Forum Zakażeń 2015;6(3):145-203

René Descartes (1596–1650) – filozof, matematyk i fizjolog, prekursor racjonalizmu, nowożytnej kultury umysłowej i nowoczesnej fizjologii eksperymentalnej


Kazimierz Kochman

Forum Zakażeń 2015;6(3):145–148

 

Rekomendacje leczenie wirusowych zapaleń wątroby typu C polskiej grupy ekspertów HCV 2015


Waldemar Hołota | Robert Flisiak | Anna Boroń-Kaczmarska | Jacek Juszczyk | Małgorzata Pawłowska | Krzysztof Simon | Krzysztof Tomasiewicz | Piotr Małkowski

Forum Zakażeń 2015;6(3):149–156

 

Aktywność in vitro pozakonazolu wobec szczepów Aspergillus wyizolowanych z materiałów klinicznych od chorych hospitalizowanych w szpitalu klinicznym w latach 2011–2014

In vitro activity of posaconazole against clinical strains of Aspergillus spp. isolated from patients hospitalized in a tertiary care hospital in 2011–2014


Beata Sulik-Tyszka | Marta Wróblewska

Forum Zakażeń 2015;6(3):157–160

 

Ocena czynników ryzyka związanych z zakażeniem Clostridium difficile – badanie pilotażowe

Evaluation of the risk factors associated wuth Clostridium difficile infection – a pilot study


Beata Denisiewicz | Marzenna Bartoszewicz

Forum Zakażeń 2015;6(3):161–164

 

Zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego a protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia – „szybki powrót do zdrowia po operacji” (ERAS)

Preventing surgical site infections versus enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol


Elżbieta Walewska | Lucyna Ścisło | Stanisław Kłęk | Antoni M. Szczepanik

Forum Zakażeń 2015;6(3):165–170

 

Gorączka krwotoczna ebola – czynniki ryzyka, środki ochrony osobistej

Ebola virus disease – risk factors, personal protection devices


Marta Wróblewska | Katarzyna Pancer

Forum Zakażeń 2015;6(3):171–176

 

Powikłania infekcyjne u chorych hematoonkologicznych z neutropenią jako głównym czynnikiem ryzyka


Agnieszka Tomaszewska | Kazimierz Hałaburda

Forum Zakażeń 2015;6(3):177–184

 

Zmiany w jamie ustnej w przebiegu HIV/AIDS

Oral manifestation of HIV/AIDS


Martyna Biała | Edyta Lelonek | Michał Biały | Małgorzata Inglot

Forum Zakażeń 2015;6(3):185–189

 

Postępowanie z odpadami medycznymi w oparciu o wnioski audytu Najwyższej Izby Kontroli

Disposal of medical waste based on the conclusions of the supreme audit office


Anna Ziółko

Forum Zakażeń 2015;6(3):191–195

 

Biegunka i zaparcie u dzieci w podróży

Diarrhea and constipation in paedtiatric travellers


Marcin Osiecki | Aleksandra Marach | Monika Meglicka | Grzegorz Oracz

Forum Zakażeń 2015;6(3):197–203

Evereth Publishing
Right Menu Icon