Forum Zakażeń 2017;8(4):239-335

Wrażliwość klinicznych szczepów Klebsiella pneumoniae wywołujących zakażenia miejscowe w formie biofilmowej i planktonicznej na antyseptyki

Evaluation of efficacy of antiseptics against biofilmic and planktonic forms of Klebsiella pneumoniae causing local infections


Przemysław Dalkowski | Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka | Maciej Sopata

Forum Zakażeń 2017;8(4):239–244

 

Wstępna ocena wpływu dekolonizacji jamy ustnej chlorheksydyną z użyciem zestawu szczoteczek na występowanie VAP – doświadczenia jednego ośrodka

Preliminary assessment of the effect of chlorhexidine in oral cavity decolonisation on VAP rates using a set of toothbrushes – single center observations


Marta Idziak | Agnieszka Litwin | Katarzyna Forkasiewicz | Natalia Kozera | Elżbieta Ostrowska | Wiesława Duszyńska

Forum Zakażeń 2017;8(4):245–251

 

Gronkowiec złocisty metycylinowrażliwy – potencjał chorobotwórczy i lekowrażliwość

Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus – pathogenicity and drug susceptibility


Beata Kowalska-Krochmal

Forum Zakażeń 2017;8(3):253–259

 

Zakażenia Streptococcus agalactiae u kobiet ciężarnych i noworodków

Streptococcus agalactiae infection in pregnant women and newborns


Agnieszka Sikora | Beata Rogulska | Anna Sikora | Małgorzata Wójtowicz-Bobin

Forum Zakażeń 2017;8(4):261–267

 

Rola ryfaksyminy w leczeniu chorób zależnych od zespołu rozrostu bakteryjnego

Rifaximin in the treatment of small intestinal overgrowth dependent diseases


Anna M. Pietrzak

Forum Zakażeń 2017;8(4):269–279

 

Ocena aktywności wirusobójczej produktów do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania i higienicznego mycia rąk w świetle kolejnych edycji normy PN -EN 14476

Evaluation of virucidal activity of hygienic handrub and handwash products in the light of subsequent editions of the PN -EN 14476 standard


Agnieszka Trzcińska | Agnieszka Częścik

Forum Zakażeń 2017;8(4):281–284

 

Podchloryny w leczeniu owrzodzeń. Fakty i mity

Hypochlorites in the treatment of ulcers. Facts and myths


Elżbieta Szkiler

Forum Zakażeń 2017;8(4):285–289

 

Oporność na bezpośrednio działające leki anty-HCV – podsumowanie bieżącego stanu wiedzy

Resistance to directly acting antivirals for the treatment of HCV – a summary of current knowledge


Miłosz Parczewski

Forum Zakażeń 2017;8(4):291–298

 

Wysoka skuteczność i bezpieczeństwo terapii ombitaswir/parytaprewir/rytonawir±dazabuwir±rybawiryna u chorych z koinfekcją HIV/HCV – od badań klinicznych do real-life

Efficacy and safety of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir±dasabuvir±ribavirin in HIV/HCV co-infected patients – from clinical trials to real-life


Iwona Cielniak | Ewa Siwak

Forum Zakażeń 2017;8(4):299–304

 

Wszawica w szkołach

Pediculosis at schools


Dorota Gregorowicz-Warpas

Forum Zakażeń 2017;8(4):305–309

 

Sterylizacja wyrobów medycznych w procesie walidowanym

Sterilization of medical devices in the validated process


Elżbieta Kutrowska

Forum Zakażeń 2017;8(4):311–315

 

Proces dekontaminacji wybranych urządzeń z napędem motorowym

Pediculosis at schools


Katarzyna Domrzalska | Jarosław Domrzalski

Forum Zakażeń 2017;8(4):317–321

 

Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMDA – opis przypadku

Autoimmune anti-n-methyl-d-aspartate receptor encephalitis – a case report


Rafał Wójtowicz | Magdalena Krawiec | Piotr Orlicz

Forum Zakażeń 2017;8(4):323–328

 

Mięsak Kaposiego okolicy przedsionka jamy ustnej – opis przypadku

Kaposi sarcoma in the oral cavity – a case report


Piotr Przymuszała | Katarzyna Piotrowska | Barbara Dzięciołowska | Agata Kierepa | Iwona Mozer-Lisewska

Forum Zakażeń 2017;8(4):329–335

Evereth Publishing