Genetyczne determinanty inwazji szczepów Escherichia coli zolowanych od dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit 

Genetic determinants of invasiveness of Escherichia coli strains isolated from children with inflammatory bowel disease

Anna Duda-Madej | Michał Turniak | Urszula Kasprzykowska | Beata Sobieszczańska

Forum Zakażeń 2011;2(2):41–44


 

Kolonizacja sieci wodnej szpitali pałeczkami Legionella pneumophila na podstawie analizy danych z badań mikrobiologicznych Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu – część 2 Monitoring i działania zapobiegawcze

Colonization of hospital water systems with Legionella pneumophila on the basis of data analysis from microbiological tests of Military Preventive Medicine Center in Wrocław – part 2: Monitoring and preventive actions

Jacek Mazurkiewicz | Jacek Szulc

Forum Zakażeń 2011;2(2):45–50


 

Powikłania po antybiotykoterapii

Complications of antibiotic therapy

Urszula Zielińska-Borkowska

Forum Zakażeń 2011;2(2):51–56


 

Rola pielęgniarki epidemiologicznej w Zespole ds. Kontroli Zakażeń

The role of the epidemiological nurse in the Infection Control Team

Krystyna Paszko

Forum Zakażeń 2011;2(2):57–60


 

Prawo pacjenta do zgody a obowiązek leczenia

Patient’s right to consent and the obligation of treatment

Anna Dalkowska

Forum Zakażeń 2011;2(2):61–65


 

Użycie tygecykliny w leczeniu ciężkich infekcji: ostrzeżenie FDA a konieczność kliniczna

Tigecycline for severe infections: the gap between the warning and the necessity

Daniel Curcio

Forum Zakażeń 2011;2(2):67–69