Lewofloksacyna w leczeniu zakażeń układu oddechowego

Levofloxacin in treatment of respiratory tract infections  fluoroquinolones, levofloxacin, respiratory tract infection

Tadeusz Płusa

Forum Zakażeń 2015;6(2):75–84


 

Profilaktyka nawracających infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci. Czy potrafimy rozwiązać problem?

Prevention of recurrent upper respiratory tract infections in children. Can we solve the problem?

Teresa Bis-Oleniacz

Forum Zakażeń 2015;6(2):85–89


 

Klindamycyna – aktualne spojrzenie na antybiotyk znany od dawna

Clindamycin – current look of the antibiotic known for a long time

Beata Kowalska-Krochmal

Forum Zakażeń 2015;6(2):91–96


 

Grzyby strzępkowe jako przyczyna grzybic inwazyjnych przewodu pokarmowego

Fungi as a cause of invasive mycoses in gastrointestinal tract

Urszula Nawrot | Jarosława Semianow-Wejchert | Katarzyna Włodarczyk

Forum Zakażeń 2015;6(2):97–102


 

Pokłucie przez kleszcza a ryzyko wystąpienia kleszczowego zapalenia mózgu. Jak uchronić się przed pokłuciem i zachorowaniem

Tick bite and a risk of tick-borne enceph alitis. How to avoid bites and illness

Joanna Zajkowska

Forum Zakażeń 2015;6(2):103–109


 

Wpływ obecności powietrza i gazów niekondensujących w sterylizatorze na zwiększone ryzyko niesterylności narzędzi medycznych

Effect of th e presence of air and non-condensable gases in the sterilizer at an increased risk of non-sterility of medical instruments

Dorota Kudzia-Karwowska

Forum Zakażeń 2015;6(2):111–113


 

Terapia trójlekowa wirusowego zapalenia wątroby typu C

Triple therapy of viral hepatitis C

Małgorzata Pawłowska

Forum Zakażeń 2015;6(2):115–119


 

Chlorheksydyna i jej znaczenie w profilaktyce zakażeń związanych z opieką zdrowotną

The importance of chlorhexidine use in the prevention of health care-associated infections

Małgorzata Fleischer | Jolanta Rusiecka-Ziołkowska | Katarzya Fleischer-Stępniewska

Forum Zakażeń 2015;6(2):121–130


 

Problemy odpowiedzialności z powodu zakażeń Clostridium difficile

Problems of liability due to Clostridium difficile infections

Artur Drzewiecki | Katarzyna Wajda-Drzewiecka

Forum Zakażeń 2015;6(2):131–133


 

Zapobieganie zranieniom u pracowników medycznych

Preventing injuries in health care personnel

Beata Denisiewicz

Forum Zakażeń 2015;6(2):135–138


 

Bioróżnorodność mikroflory pochwy. Rola probiotyków ginekologicznych w utrzymaniu równowagi ekosystemu pochwy

Biodiversity of vaginal microbiota. The role of gynecological probiotics in maintaining the balance of vaginal ecosystem

Patrycja Szachta | Mirosława Gałęcka | Anna Bartnicka

Forum Zakażeń 2015;6(2):139–143