Liczba limfocytów jako czynnik prognostyczny nasilenia objawów w mononukleozie zakaźnej

Lymphocyte count as a prognostic factor for severity of symptoms in infectious mononucleosis

Grażyna Biesiada | Katarzyna Stażyk | Michał Jędrychowski | Agnieszka Cholewczuk | Małgorzata Werynowska | Aleksandra Dudek | Agnieszka Chochla | Olga Ciotucha | Jacek Czepiel | Aleksander Garlicki

Forum Zakażeń 2017;8(6):415–419


 

Procedury przerywające drogi transmisji bakterii opornych na antybiotyki. Część 1. Izolacja pacjenta, badania przesiewowe, higiena rąk


 

Stosowanie rekomendacji EUCAST do interpretacji wyników oznaczania lekowrażliwości – aktualny stan wiedzy

Application of the EUCAST guidelines in the interpretation of antibiotic susceptibility testing results – current knowledge

Dorota Żabicka

Forum Zakażeń 2017;8(6):429–435


 

Zaburzenia mikroflory jelitowej – schorzenia u ludzi

Disorders of the intestinal flora – diseases in humans

Magdalena Frej-Mądrzaj | Małgorzata Jeziorek | Jolanta Sarowska | Agnieszka Jama-Kmiecik | Irena Choroszy-Król

Forum Zakażeń 2017;8(6):437–445


 

Leczenie przeciwwirusowe grypy

Antirival treatment of influenza

Andrzej Załęski | Ernest Kuchar

Forum Zakażeń 2017;8(6):447–450


 

Wpływ wieku, zakażenia HIV i stosowanych leków antyretrowirusowych na ryzyko wystąpienia zaburzeń kostnych u pacjentów żyjących z HIV

Age, HIV infection and antiretriviral medication as risk factors for bone metabolism disorders in patients suffering from HIV

Bartosz Szetela

Forum Zakażeń 2017;8(6):451–455


 

Ryzyko zakażeń wynikające z nieprawidłowego przygotowania i zastosowania instrumentarium chirurgicznego

Risk of infection due to improper preparation and use of surgical instruments

Maria Ciuruś

Forum Zakażeń 2017;8(6):457–462


 

Zapobieganie zakażeniom poprzez stosowanie procedur higienicznych

Preventing infections with the use of hygienic procedures

Beata Denisiewicz

Forum Zakażeń 2017;8(5):463–468


 

Szczegółowe zasady postępowania z odpadami medycznymi po nowelizacji ustawy o odpadach i rozporządzeniu wykonawczych do ustawy na wybranych przykładach