Historia aseptypki i antyseptyki

The history of asepsis and antisepsis

Sylwia Głowala

Forum Zakażeń 2018;9(1):1–4


 

Występowanie nużycy u pacjentów z podejrzeniem zapalenia brzegów powiek w różnych grupach wiekowych – analiza i omówienie wyników badań przeprowadzonych w Płocku w latach 2014–2017


 

Wymazy z rany oparzeniowej – analiza mikrobiologiczna

Wound culture in burn patients – a microbiological analysis

Anna Pudelewicz | Monika Lisiecka

Forum Zakażeń 2018;9(1):9–15


 

Przeszczep flory jelitowej jako metoda leczenia nawracających biegunek poantybiotykowych

Fecal microbiot a transplant as a method for treating recurrent antibiotic-associated diarrhea

Forum Zakażeń 2018;9(1):17–20


 

 

Reprocesowanie endoskopów giętkich – aktualne zalecenia

Reprocessing flexible endoscopes – current recommendations

Małgorzata Fleischer | Katarzyna Fleischer-Stępniewska | Katarzyna Salik | Olga Bortkiewicz | Katarzyna Jermakow

Forum Zakażeń 2018;9(1):21–26


 

Czy wynalezienie skutecznej szczepionki przeciwko HIV jest możliwe?

Is it possible to develop an effective HIV vaccine?

Aleksandra Witkowska | Agata Kierepa | Iwona Mozer-Lisewska

Forum Zakażeń 2018;9(1):27–32


 

Metody edukacji pacjentów i ich rodzin w zakresie profilaktyki oraz zwalczania zakażeń

Methods of educating patients and their families in terms of preventing and fighting infections

Dorota Gregorowicz-Warpas

Forum Zakażeń 2018;9(1):33–37


 

Rola amfoterycyny liposomalnej w skojarzonej terapii aspergilozy płucnej po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Liposomal aphotericin in combined therapy of invasive pulmonary aspergillosis after hematopoietic stem cell transplantation

Jan Styczyński

Forum Zakażeń 2018;9(1):39–43


 

Zastosowanie dalbawancyny w leczeniu zakażonego stentgraftu po zaopatrzeniu rozwarstwienia aorty piersiowej i brzusznej – opis przypadku