Recenzenci czasopisma

Dr n. med. Artur Adamiec

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dr n. prawn. Anna Augustynowicz

Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. n. med. Grzegorz Basak

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Bielańskiego w Warszawie

Dr Teresa Bis-Oleniacz

Poradnia Laryngologiczna, Zespół Poradni Specjalistycznych, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Dr hab. n. med. Monika Bociąga-Jasik

Klinika Chorób Zakaźnych Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Collegium Medicum

Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Dr Agnieszka Chmielarczyk

Katedra Mikrobiologii CM UJ w Krakowie

Mgr Małgorzata Cichońska

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Uniwersytetu M. Kopernika CM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Mgr Maria Ciuruś

Pracownia Pielęgniarstwa Chirurgicznego Zakładu Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Katedra Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Uniwersytetu M. Kopernika CM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Dr n. med. Jarosław Cwaliński 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Aneta Cybula-Walczak

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Mgr Jarosław Czapliński

Dział Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Mec. Anna Dalkowska

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni

Dr n. med. Urszula Daniluk

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dr n. farm. Małgorzata Dawgul

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Mgr Beata Denisiewicz

Dział Higieny i Epidemiologii Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Mgr. Katarzyna Domrzalska

Kierownik Centralnej Sterylizatorni, Centrum Onkologii- Instytut, Warszawa

Mec. Urszula Drozdowska

Zakład Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Dr n. med. Artur Drzewiecki

Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dr n. med. Grażyna Dulny

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Ewa Duszczyk

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Wiesława Duszyńska

Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr n. med. Małgorzata Fleischer

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dr n. med. Mirosława Gałęcka

Instytut Mikroekologii w Poznaniu

Dr hab. n. med. Aleksander Garlicki

Katedra Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Mgr Małgorzata Giemza

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Dr hab. n. med. Lidia Gil

Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek

Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr n. med. Michał Graczyk

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej UMK CM w Bydgoszczy

Dr n. med. Aneta Guzek

Pracowania Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojskowego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Dr n. med. Kazimierz Hałaburda

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Dr n. med. Bartosz Horosz

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak

II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr Iwona Jańczewska

Klinika Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. farm. Małgorzata Jelińska

Zakład Bromatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Katarzyna Jermakow

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek J. Klawe

Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr hab. n. med. Brygida Knysz

Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr n. med. Piotr Kochan

Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Dr n. med. Sylweriusz Kosiński

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem

Prof. UM dr hab. n. med. Arleta Kowala-Piaskowska

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr n. med. Kinga Kowalska-Duplaga

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Dr n. med. Dorota Kozielewicz

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr n. med. Joanna Kozłowska

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Gabriela Kruczek

kierownik Centralnej Sterylizatorni – Górnośląskie Centrum Medyczne Szpital w Ochojcu

Dr n. med. Agnieszka Krzywicka

Oddział Gastroenterologii i Hepatologii Dzieci Kliniki Pediatrii w Zabrzu

Dr n. med. Ernest Kuchar

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mgr Dorota Kudzia-Karwowska

Centralna Sterylizatornia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Lek. med. Anna Kuna

Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Katedry Medycyny Tropikalnej i Parazytologii Krajowego Ośrodka Medycyny Tropikalnej GUMED

Mgr Elżbieta Kutrowska

Zakład Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha Adalberta w Gdańsku

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

Oddział Kliniczny Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Bogumiła Litwińska

Zakład Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Dr n. biol. Urszula Łopaciuk

Zakład Mikrobiologii i Monitorowania Zakażeń Szpitalnych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Dr n. med. Monika Łysakowska

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr n. med. Anna Majewska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Mirosława Malara

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Gayane Martirosian

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

Lek. med. Monika Meglicka

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Dr n. med. Henryka Mięgoć

Odział Obserwacyjno-Zakaźny Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Młynarczyk

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. o zdr.  Paulina Mościcka

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Uniwersytet Mikołaja Kopernika CM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Dr n. med. Urszula Nawrot

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr n. med. Beata Ochocka

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dr n. med. Katarzyna Pancer

Zakład Wirusologii Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Prof. PUM dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr hab. n. med. Anna Piekarska

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. ATH dr hab. Anna Pielesz

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Dr n. med. Dorota Pilch

Zakład Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Dr Anna Pietrzak

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia podyplomowego w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Dr n. med. Rafał Pokrowiecki

Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie,

Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Otolaryngologii i Okulistyki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. S. Popowskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz

Zakład Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr n. med. Monika Radlińska

Instytut Mikrobiologii Zakładu Wirusologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr n. med. Paweł Rajewski

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy

Dr hab. n. med. Dorota Rożkiewicz

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Dr n. med. Jolanta Rusiecka-Ziółkowska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki

Ośrodek Przeszczepienia Szpiku Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Dr hab. inż. Paweł Satora

Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak

Klinika Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr n. med. Bogusława Serzysko

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Prof. Joanna Siennicka

Zakład Wirusologii NIZP – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Dr n. med. Agnieszka Sikora

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

I Odział Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Mgr Małgorzata Sobania

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

Dr n. med. Jolanta Stefaniak

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr n. farm. Joanna Stefańska

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr Wojciech Stolarz

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Bytomiu

Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UM w Toruniu

Dr n. med. Magdalena Suchacz

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Beata Sulik-Tyszka

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Izabela Szczerba

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Szenborn

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szkaradkiewicz

Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr n. med. Ewa Talarek

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego  Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Agnieszka Tomaszewska

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Dr n. med. Elżbieta Walewska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Collegium Medicum

Prof. dr hab. n. med. Tomasz J. Wąsik

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Anna Wiela-Hojeńska

Katedra i Zakład Farmakologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Mgr Joanna Włodarczyk-Rajska

Centralna Sterylizatornia Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr hab. n.med. Agnieszka Woźniak-Kosek

Pracownia Mikrobiologii Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

Dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

Prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska

Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dr n. med. Urszula Zielińska-Borkowska

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz

Oddział Otolaryngologiczny Szpitala Dziecięcego im. prof. J. Bogdanowicza w Warszawie

Dr n. med. Grzegorz Ziółkowski

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mgr Anna Zdun

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Evereth Publishing