Zeszyt

Rocznik

„Odcewnikowe zakażenie krwi o etiologii Candida glabrata – opis przypadku”

Beata Sulik-Tyszka, Justyna Cieślik, Grzegorz Niewiński, Ewa Swoboda-Kopeć

 • 100% 100%

„Rejestracja antyseptyku jako produktu leczniczego”

Przemysław Dalkowski, Anna Dalkowska

 • 100% 100%

Clostridium difficile – źródła zakażeń, czynniki wirulencji”

Eugenia Gospodarek, Agnieszka Mikucka, Krzysztof Skowro

 • 100% 100%

„Jakość instrumentarium chirurgicznego a zakażenia szpitalne”

Maria Budnik-Szymoniuk, Wiesława Kujawa, Halina Basińska-Drozd, Agnieszka Pluta, Paulina Pałka

 • 100% 100%

„Gorączka krwotoczna Ebola”

Małgorzata Polz-Dacewicz

 • 100% 100%

„List do Redakcji”

Elżbieta Mazur

 • 100% 100%

„Profesor Ludwik Hirszfeld (1884–1954) – wybitny uczony, humanista i patriota”

Kazimierz Kochman

 • 100% 100%

Zeszyt

Rocznik

„Alternatywne opcje ograniczania rozprzestrzeniania się Clostridium difficile na oddziałach szpitalnych”

Krzysztof Szufnarowski, Katarzyna Romanowska, Wojciech Witkiewicz

 

 

 

 

 

 

 • 100% 100%

„Rola jednorazowych obłożeń pola operacyjnego w profilaktyce zakażeń miejsca operowanego”

Agnieszka Sikora, Anna Sikora

 

 

 

 

 

 • 100% 100%

„Zakażenia krwi związane z dostępem naczyniowym w oddziale intensywnej terapii Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu – wyniki obserwacji według projektu INICC”

Wiesława Duszyńska, Victor D. Rosenthal, Barbara Dragan, Agnieszka Litwin, Ewa Woźnica, Andrzej Kübler

 

 

 

 

 • 100% 100%

Clostridium perfringens przyczyną biegunki poantybiotykowej”

Anna Doszyń, Magdalena Dubińska

 

 

 

 • 100% 100%

„Diagnostyka i leczenie inwazyjnych zakażeń grzybiczych w oddziałach intensywnej terapii ”

Mirosław Czuczwar, Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Katarzyna Witulska, Dariusz Onichimowski, Jacek Cięszczyk, Dariusz Maciejewski

 

 

 • 100% 100%

„Karna odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny”

Maria Anna Dalkowska

 

 • 100% 100%

„Ekspozycja zawodowa na krew i materiał potencjalnie zakaźny pracowników Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach w latach 2007–2012”

Dorota Paruzel, Bogumiła Braczkowska, Małgorzata Kowalska

 • 100% 100%

„Wybrane strategie zwalczania biofilmów w zakażeniach. II. Terapia fotodynamiczna”

Beata Sadowska, Małgorzata Paszkiewicz, Marzena Więckowska-Szakiel, Barbara Różalska

 • 100% 100%

„Wybrane strategie zwalczania biofilmów w zakażeniach. I. Potencjał terapeutyczny peptydów przeciwdrobnoustrojowych”

Barbara Różalska, Aleksandra Budzyńska, Bartłomiej Micota, Beata Sadowska

 • 100% 100%

Zeszyt

Rocznik

„Nosicielstwo Staphylococcus aureus w jamie nosowej jako czynnik ryzyka zakażeń szpitalnych”

Małgorzata M. Kozioł, Agnieszka Sikora, Sylwia Targońska, Anna Sikora

 • 100% 100%

„Znaczenie edukacji i opieki pielęgniarskiej w profilaktyce długoterminowej zakażenia miejsca operowanego. Część 1. Rola pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki chirurgicznej w przygotowaniu chorego do planowego zabiegu operacyjnego”

Justyna Cwajda-Białasik, Maria T. Szewczyk, Paulina Mościcka, Katarzyna Cierzniakowska

 • 100% 100%

„Nowoczesna terapia jednotabletkowa u pacjentów zakażonych HIV”

Błażej Rozpłochowski, Iwona Mozer-Lisewska

 • 100% 100%

„Kleszczowe zapalenie mózgu – aktualne dane epidemiologiczne”

Joanna Zajkowska

 • 100% 100%

„Sterylizacja tlenkiem etylenu – ekonomika stosowania oraz bezpieczeństwo”

Jarosław Czapliński

 • 100% 100%

„Leczenie zakażeń HCV pegylowanym interferonem alfa-2a i rybawiryną u dzieci”

Małgorzata Pawłowska

 

 • 100% 100%

„Opieka pielęgniarska ważnym elementem prewencji VAP, zdarzenia niepożądanego występującego u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej terapii”

Dorota Pilch

 • 100% 100%

„Kolonizacja Streptococcus agalactiae u ciężarnych – częstość występowania w regionie Krapkowic”

Katarzyna Seweryn-Serkis, Beata Kowalska-Krochmal

 

 • 100% 100%

„Diagnostyka wirusologiczna z uwzględnieniem zakażeń HBV, HCV i HIV”

Anna Boroń-Kaczmarska

 

 

 • 100% 100%

Zeszyt

Rocznik

„Ocena wpływu długości hospitalizacji pacjentów po replantacjach kończyn na ryzyko zakażenia i utraty replantowanej kończyny”

Anna Chrapusta

 • 100% 100%

„Sir Aleksander Fleming – znaczenie jego odkryć dla ludzkości”

Kazimierz Kochman

 • 100% 100%

„Napady padaczkowe jako dominujący objaw kleszczowego zapalenia mózgu u 14-letniego chłopca – opis przypadku”

Leszek Szenborn, Ernest Kuchar, Marta Wołkowska-Mączka, Barbara Ujma-Czapska, Izabela Zaleska

 

 • 100% 100%

„Postępowanie w zakażeniach Clostridium difficile

Gayane Martirosian

 

 • 100% 100%

„Nowe instrumenty prawne w zakresie profilaktyki zranień pracowników medycznych”

Beata Świątkowska

 

 • 100% 100%

„Bezpieczeństwo narzędzi w dezynfekcji manualnej – ochrona personelu medycznego centralnych sterylizatorni i bloków operacyjnych”

Elżbieta Kutrowska

 

 • 100% 100%

„Zastosowanie pozakonazolu w inwazyjnych zakażeniach grzybiczych u dzieci w polskich pediatrycznych ośrodkach hematologii, onkologii i przeszczepiania komórek krwiotwórczych”

Jan Styczyński w imieniu Grupy ds. Powikłań Infekcyjnych Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

 

 • 100% 100%

„Zastosowanie pozakonazolu w inwazyjnych zakażeniach grzybiczych u dzieci w polskich pediatrycznych ośrodkach hematologii, onkologii i przeszczepiania komórek krwiotwórczych”

Jan Styczyński w imieniu Grupy ds. Powikłań Infekcyjnych Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

 

 • 100% 100%

„Przygotowanie pacjenta do zabiegu jako proces wieloetapowy, mający na celu redukcję ryzyka zakażeń miejsca operowanego”

Maria Ciuruś

 

 • 100% 100%

„Czy nadal jest miejsce dla leczenia dwulekowego z interferonem pegylowanym w erze terapii przeciwwirusowych trójlekowych u chorych przewlekle zakażonych HCV genotyp 1?”

Włodzimierz Mazur

 

 • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing