Zeszyt

Rocznik

„Aspergiloza osierdzia i mięśnia sercowego – opis przypadku”

Michał Górka, Beata Sulik-Tyszka, Justyna Cieślik, Piotr Kacprzyk, Ewa Karakulska-Prystupiuk, Krzysztof Mądry, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Wiesław Jędrzejczak, Marta Wróblewska

 • 100% 100%

„Problem opieki stomatologicznej w grupie pacjentów zakażonych HIV”

Martyna Biała, Michał Biały, Edyta Lelonek, Małgorzata Inglot, Brygida Knysz

 • 100% 100%

„Zaburzenia mineralizacji kości w zakażeniu HIV – możliwości terapeutyczne”

Ewa Siwak, Iwona Cielniak

 • 100% 100%

„Bezpieczna terapia infuzyjna na przykładzie procesu terapeutycznego u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby”

Wiesława Kujawa, Agnieszka Pluta, Anna Kaźmierczak, Kamila Faleńczyk

 • 100% 100%

„Skuteczność i bezpieczeństwo schematu jednotabletkowego elwitegrawir/kobicystat/emtrycytabina/alafenamidtenofowiruw świetle dostępnych badań”

Monika Bociąga-Jasik, Anna Kalinowska-Nowak, Aleksander Garlicki

 • 100% 100%

„Ocena adherencji oraz satysfakcji z leczenia HIV i postrzegania przez pacjentów własnego stanu zdrowia na podstawie pilotażowego badania przeprowadzonego w Polsce”

Ewa Siewaszewicz, Wojciech J. Tomczyński, Mariusz P. Baj, Radosław Przyrowski

 • 100% 100%

„Narażenie personelu medycznego na materiał potencjalnie zakaźny – ochronne działania poekspozycyjne”

Anna Garus-Pakowska

 • 100% 100%

„Ryzyko choroby sercowo-naczyniowej u kobiet z zakażeniem HIV”

Agata Skrzat-Wojdacz,  Justyna D. Kowalska

 • 100% 100%

„Pielęgnacja skóry u pacjentów z ranami pooperacyjnymi, nietrzymaniem moczu, stomią jelitową,  żywionych dojelitowo”

Maria Przyszlak, Halina Zmuda-Trzebiatowska

 • 100% 100%

„Trudności w leczeniu wstrząsu septycznego u chorej w stanie padaczkowym – opis przypadku”

Urszula Zielińska-Borkowska, Aneta Słabuszewska-Jóźwiak

 • 100% 100%

„Zastosowanie worykonazolu w leczeniu i profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych”

Beata Sulik-Tyszka, Justyna Cieślik, Marta Wróblewska

 • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing