Zeszyt

Rocznik

„Udział bakterii atypowych z gatunku Chlamydophila pneumoniae w zakażeniach dróg oddechowych u dzieci i dorosłych”

Agnieszka Jama-Kmiecik, Jolanta Sarowska, Magdalena Frej-Mądrzak, Dorota Teryks-Wołyniec, Irena Choroszy-Król

 • 100% 100%

„Zastosowanie roztworów fosforanowo-wapniowych w zapaleniu jamy ustnej pacjentów paliatywnych”

Piotr Jakubów, Urszula Kościuczuk

 • 100% 100%

„Epidemiologia zakażeń dróg moczowych u pacjentów cewnikowanych (CAUTI)”

Elżbieta Słojewska-Poznańska, Aleksander Zuchowski, Marzenna Bartoszewicz

 • 100% 100%

„Przygotowanie instrumentarium medycznego – dekontaminacja endoskopów”

Joanna Włodarczyk-Rajska

 • 100% 100%

„Zastosowanie strategii Biofilm Based Wound Care w leczeniu  pacjenta z infekcją rany w formie biofilmowej – opis przypadku”

Barbara Raczkowska, Dorota Gregorowicz-Warpas

 • 100% 100%

„Bezpieczeństwo porodu domowego – profilaktyka zakażeń”

Katarzyna M. Kopeć-Godlewska,  Jadwiga Wójkowska-Mach

 • 100% 100%

„Metabolity antybiotyków i ich rola w zakażeniach”

Magdalena Paulina Ozimek, Adam Junka, Marzenna Bartoszewicz

 • 100% 100%

„Inwazyjna choroba grzybicza u dzieci – spojrzenie na problem z perspektywy 2017 roku”

Michał Matysiak

 • 100% 100%

„Zastosowanie klindamycyny w leczeniu periimplantitis

Rafał Pokrowiecki

 • 100% 100%

„Zastosowanie nowego glikopeptydu dalbawancyny (Xydalba) w leczeniu zakażeń u chorych w OIT”

Gierek D., Woźniak M., Cyzowski T. , Piłat D., Kluczewski G., Gierek M, Skupińska J.

 • 100% 100%

„Aspekty kliniczne zakażeń wywołanych przez wielooporne bakterie Gram-ujemne”

 Dorota Rożkiewicz

 • 100% 100%

„Zastosowanie lewofloksacyny w urologii”

Aleksander Targoński

 • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing