Zeszyt

Rocznik

„René Descartes (1596–1650) – filozof, matematyk i fizjolog, prekursor racjonalizmu, nowożytnej kultury umysłowej i nowoczesnej fizjologii eksperymentalnej”

Kazimierz Kochman

  • 100% 100%

„Zmiany w jamie ustnej w przebiegu HIV/AIDS”

Martyna Biała, Edyta Lelonek, Michał Biały, Małgorzata Inglot

  • 100% 100%

„Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV 2015”

Polska Grupa Ekspertów HCV: Waldemar Halota, Robert Flisiak, Anna Boroń-Kaczmarska, Jacek Juszczyk, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon, Krzysztof Tomasiewicz, Piotr Małkowski

  • 100% 100%

„Zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego a protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia – „szybki powrót do zdrowia po operacji” (ERAS)”

 Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło, Stanisław Kłęk, Antoni M. Szczepanik

  • 100% 100%

„Postępowanie z odpadami medycznymi w oparciu o wnioski kontroli Najwyższej Izby Kontroli”

Anna Ziółko

  • 100% 100%

„Gorączka krwotoczna Ebola – czynniki ryzyka, środki ochrony osobistej”

Marta Wróblewska, Katarzyna Pancer

  • 100% 100%

„Aktywność in vitro pozakonazolu wobec klinicznych szczepów Aspergillus wyizolowanych od chorych hospitalizowanych w samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinizcnym w Warszawie w latach 2011–2014”

Beata Sulik-Tyszka, Marta Wróblewska

  • 100% 100%

„Pilotażowa ocena czynników ryzyka związana z zakażeniem Clostridium difficile

Beata Denisiewicz, Marzenna Bartoszewicz

  • 100% 100%

Biegunka i zaparcie u dzieci w podróży

Marcin Osiecki, Aleksandra Marach, Monika Meglicka, Grzegorz Oracz

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing