Zeszyt

Rocznik

„Obecność laktoferyny w kale u pacjentów z zakażeniem Clostridium difficile – obserwacje własne”

Marcin Hawro, Krzysztof Tomasiewicz, Robert Pleśniak, Marta Musz-Kawecka

  • 100% 100%

„Aktywność przeciwgrzybicza wybranych leków przeciwnowotworowych”

Jakub Król, Urszula Nawrot, Marzenna Bartoszewicz

  • 100% 100%

„Rekomendacje postępowania w inwazyjnych zakażeniach grzybiczych na oddziałach intensywnej terapii u dorosłych pacjentów bez neutropenii”

Mirosław Czuczwar, Jolanta Komarnicka, Jarosław Woroń, Wiktor Sułkowski, Alicja Bartkowska-Śniatkowska

  • 100% 100%

„Objawowa niepowikłana choroba uchyłkowa okrężnicy – aktualny stan wiedzy i zasady leczenia”

Maria Kłopocka, Ariel Liebert

  • 100% 100%

„Fidaksomycyna w leczeniu zakażeń Clostridium difficile

Grażyna Rydzewska

  • 100% 100%

„Zastosowanie klindamycyny w leczeniu zakażeń jamy ustnej”

Beata Sulik-Tyszka, Justyna Cieślik, Agnieszka Bogusławska-Kapała, Izabela Strużycka, Marta Wróblewska

  • 100% 100%

„Zastosowanie klindamycyny przed zabiegiem stomatologicznym u osoby z immunosupresją – opis dwóch przypadków”

Izabela Strużycka, Agnieszka Bogusławska-Kapała, Przemysław Orzechowski, Beata Sulik-Tyszka, Justyna Cieślik, Marta Wróblewska

  • 100% 100%

„Czynniki ryzyka związane z rozpoznawaniem i zapobieganiem zakażeniom szpitalnym”

Anna Ziółko

  • 100% 100%

„Zapobieganie transmisji wertykalnej HIV z perspektywy ginekologa”

Agnieszka Wroblewska, Justyna D. Kowalska

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing