Zeszyt

Rocznik

„Zespół Lemierre’a – choroba wciąż zapomniana. Opis przypadku”

Paulina Majkut, Marek Kot, Marzena Cieślińska

 • 100% 100%

„Pełzakowica – zagrożenie wciąż realne”

Martyna Gomulska, Jacek Czepiel

 • 100% 100%

„Badanie struktury zawodowej oraz czasu pracy Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych województwa pomorskiego”

Bożena Polkowska

 • 100% 100%

„Ocena wiedzy pielęgniarek na temat VAP w wybranych oddziałach intensywnej terapii województwa podkarpackiego – badanie pilotażowe”

Edyta Niemczyk, Dorota Ozga, Krystyna Woźniak, Marzena Jędrzejczyk-Cwanek,  Marek Wojtaszek, Aleksandra Gutysz- Wojnicka, Magdalena Kowal

 • 100% 100%

„KyberKompaktPro – nowoczesna diagnostyka mikroflory przewodu pokarmowego i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka”

Mirosława Gałecka,  Anna M. Basińska, Anna Bartnicka

 • 100% 100%

„Zmiany na błonach  śluzowych jamy ustnej  u dzieci i młodzieży leczonych ortodontycznie”

Kukawczyńska-Chwałek A, Grzesiak-Gasek I., Szenborn L.

 • 100% 100%

„Rekomendacje dotyczące Antibiotic Stewardship Program ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących mikrobiologii oraz ich realizacja w polskich szpitalach”

Anna Tomaszkiewicz, Jadwiga Wójkowska-Mach

 • 100% 100%

„Trudności interpretacji pomyślności przeszczepu mikroflory jelitowej w nawracającej infekcji Clostridium difficile związane z powikłaniami przebiegu hospitalizacji. Opis przypadku”

Marianna E. Stefańska, Janusz R.  Mogilski, Mariusz S. Stefański

 • 100% 100%

„Zastosowanie flucytozyny w leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych”

Beata Sulik-Tyszka, Marta Wróblewska

 • 100% 100%

„Miejsce fidaksomycyny w leczeniu zakażeń Clostridium difficile

Anna M. Pietrzak

 • 100% 100%

„Dokumentacja medyczna z uwzględnieniem dokumentacji centralnej sterylizatorni”

Joanna Włodarczyk-Rajska

 • 100% 100%

„Kleszczowe zapalenie mózgu w Europie. Nowe zagrożenia”

Joanna Zajkowska

 • 100% 100%

„Prewencja zakażeń szpitalnych przez pryzmat współpracy bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”

Dorota Kudzia-Karwowska

 • 100% 100%

„Znaczenie chlorheksydyny w profilaktyce zakażeń szpitalnych”

Małgorzata Fleischer, Jolanta Rusiecka-Ziółkowska, Olga Bortkiewicz, Katarzyna Fleischer-Stępniewska

 • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing