Zeszyt

Rocznik

„Postęp i problemy w realizacji programu eliminacji i eradykacji odry, różyczki i zespołu różyczki wrodzonej w regionie europejskim”

Anna K. Marchewka, Aleksandra Woźniak, Anna Majewska, Grażyna Młynarczyk

  • 100% 100%

Helicobacter pylori a choroby układu nerwowego – indukcja chronicznego stanu zapalnego i hiperamonemii”

Paweł Krzyżek

  • 100% 100%

„Leczenie infekcji kości wywołanych przez drobnoustroje w formie biofilmowej za pomocą antybiotyków i eksperymentalnych środków przeciwdrobnoustrojowych”

Ruth Dudek-Wicher, Adam Junka, Marzenna Bartoszewicz

  • 100% 100%

„Kleszczowe zapalenie mózgu w Europie. Nowe zagrożenia

Joanna Zajkowska

  • 100% 100%

„Ocena ryzyka występowania Clostridium difficile w środowisku szpitalnym”

Tomasz Bielecki, Iwona Pawłowska, Sylwia Pełka, Grzegorz Ziółkowski

  • 100% 100%

„Rola procedur higienicznych w obliczu narastającej oporności mikroorganizmów z uwzględnieniem dezynfekcji jako jednego z kluczowych działań powstrzymujących rozprzestrzenianie się opornych szczepów bakterii”

Piotr Leszczyński, Beata Sokół-Leszczyńska

  • 100% 100%

„Badanie częstości występowania HCV wśród pacjentów zgłaszających się do Izby Przyjęć i Poradni Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie”

K. Pyziak-Kowalska, I. Pietrzak,, M. Targowski, J.D. Kowalska, A. Horban

  • 100% 100%

„Ocena aktywności antyseptyków względem drobnoustrojów w formie planktonicznej i biofilmowej”

Krystyna Paszko

  • 100% 100%

„Wpływ sieci większej (omentum majus) na redukcję biofilmu bakteryjnego z implantów wprowadzonych do jam brzusznych szczurów laboratoryjnych”

Marzenna Bartoszewicz, Beata Mączyńska, Anna Przondo-Mordarska, Danuta Smutnicka, Anna Secewicz, Adam Junka, Piotr Barć, Marta Rzeszutko, Wojciech Rzeszutko, Adam Domanasiewicz

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing