Zeszyt

Rocznik

„Nathan Wetherell Shock (1906–1989)”

Kazimierz Kochman

 • 100% 100%

„Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego u dzieci – najnowsze trendy w leczeniu”

Urszula Daniluk, Monika Kowalczuk-Krystoń, Milena Krasnodębska, Anna Barbara Kluz-Kowal, Dariusz Lebensztejn

 • 100% 100%

„Poprawność przygotowania instrumentarium chirurgicznego do sterylizacji a przebieg i konsekwencje zabiegu operacyjnego. Dekontaminacja i konserwacja narzędzi chirurgicznych”

Maria Budnik-Szymoniuk, Wiesława Kujawa, Halina Basińska-Drozd, Agnieszka Pluta, Paulina Pałka, Anna Kaźmierczak    

 • 100% 100%

„Znaczenie edukacji i opieki pielęgniarskiej w profilaktyce długoterminowej zakażenia miejsca operowanego. Część 2. Edukacja i opieka pooperacyjna w profilaktyce zakażenia miejsca operowanego”

Justyna Cwajda-Białasik, Maria T. Szewczyk, Paulina Mościcka, Katarzyna Cierzniakowska

 • 100% 100%

„Rola probiotyków w stymulacji układu immunologicznego i ochronie przed infekcjami u osób prowadzących wysiłkowy tryb życia”

Patrycja Szachta, Łukasz Sieńczewski, Iwona Ignyś

 • 100% 100%

„Zawleczony szczep Escherichia coli posiadający gen NDM związany z pobytem w szpitalu w Indiach – opis przypadku”

Grzegorz Ziółkowski, Iwona Pawłowska, Natalia Szpunar

 • 100% 100%

„Walidacja sterylizacji – przyszłość polskich szpitali”

Aleksandra Garbusińska

 • 100% 100%

„Dekontaminacja środowiska szpitalnego i jej znaczenie w profilaktyce zakażeń związanych z hospitalizacją”

Małgorzata Fleischer, Jolanta Rusiecka-Ziółkowska, Katarzyna Fleischer-Stępniewska

 • 100% 100%

„Znaczenie witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby”

Aleksandra Berkan-Kawińska, Anna Piekarska

 • 100% 100%

„Zwiększone ryzyko powikłań infekcyjnych jako skutek okołooperacyjnej hipotermii”

Bartosz Horosz, Małgorzata Malec-Milewska

 • 100% 100%

„Aspekty zakażenia HIV jako choroby przewlekłej w praktyce klinicznej”

Miłosz Parczewski

 • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing