Zeszyt

Rocznik

„Czynniki ryzyka infekcji Clostridium difficile w środowisku szpitalnym”

Grzegorz Ziółkowski, Iwona Pawłowska, Sylwia Pełka

 • 100% 100%

„Lewofloksacyna i moksyfloksacyna w leczeniu zakażeń bakteryjnych”

Tadeusz Płusa

 • 100% 100%

„Czy powinniśmy rutynowo podawać probiotyki noworodkom urodzonym przedwcześnie”

  Iwona Sadowska-Krawczenko

 • 100% 100%

„Czy możliwa jest minimalizacja ryzyka zakażeń u pacjentów krytycznie chorych?”

Rudek Joanna, Fajfer Izabela

 • 100% 100%

„Prokacytonina jako marker rozpoznawania i monitorowania sepsy”

Violetta Dymicka-Piekarska

 • 100% 100%

„Nowe rozwiązania w procesie leczenia ran – rola kompleksu TIAB w tworzeniu bariery przeciwdrobnoustrojowej”

Elżbieta Szkiler

 • 100% 100%

„Profilaktyka i leczenie inwazyjnych zakażeń grzybiczych u chorych na nowotwory. Omówienie aktualnych wytycznych według NCCN”

Piotr Kacprzyk , Beata Sulik-Tyszka, Grzegorz Władysław Basak

 • 100% 100%

„Zarys historii metod i technik opatrywania oraz leczenia ran”

Barbara Raczkowska, Dorota Gregorowicz-Warpas

 • 100% 100%

„Zakażenia cytomegalowirusowe”

Damian Piotrowski, Barbara Sobala-Szczygieł, Lucjan Kępa, Barbara Oczko-Grzesik, Wojciech Stolarz, Anna Boroń-Kaczmarska

 • 100% 100%

„Polimyksyny – miejsce we współczesnej medycynie”

Beata Kowalska-Krochmal

 • 100% 100%

„Higiena rąk wśród personelu medycznego – co jeszcze możemy zrobić?”

Paulina Potocka, Dorota Rożkiewicz, Elżbieta Ołdak

 • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing