Zeszyt

Rocznik

„Ocena parametrów farmakokinetyczno-farmakodynamicznych wankomycyny w leczeniu zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi u pacjentów z sepsą”

Wiesława Duszyńska, Magdalena Hurkacz, Krystyna Głowacka, Monika Wieczorek

 • 100% 100%

„Terapia inwazyjnych grzybic układowych w świetle międzynarodowych rekomendacji”

Michał Matysiak

 • 100% 100%

„Listerioza u noworodka – opis przypadku”

Anna Sikora, Agnieszka Sikora, Marek Adamczyk

 • 100% 100%

„Rola laboratorium mikrobiologicznego w kontroli zakażeń szpitalnych”

Marta Wróblewska, Beata Sulik-Tyszka

 • 100% 100%

„Aktualne wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia celowanego zakażeń grzybiczy u chorych hematoonkologicznych i po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych według zaleceń ECIL-5”

Agnieszka Tomaszewska, Kazimierz Hałaburda

 • 100% 100%

„Miejsce lewofloksacyny i moksyfloksacyny w terapii zakażeń bakteryjnych”

Danuta Dzierżanowska

 • 100% 100%

„Inżynieria tkankowa w medycynie regeneracyjnej”

Barbara Różalska, Bartłomiej Micota, Małgorzata Paszkiewicz, Beata Sadowska

 • 100% 100%

„Inwazyjna choroba grzybicza – wyzwanie XXI wieku?”

Lidia Gil

 • 100% 100%

„Farmakoterapia zakażeń Clostridium difficile

Grażyna Rydzewska

 • 100% 100%

„Możliwości wykorzystania systemów ultrafiltracji w prewencji zakażeń Legionella pneumophila i Pseudomonas aeruginosa, bakterii występujących w szpitalnych instalacjach wodociągowych”

Aleksandra Ołdak

 • 100% 100%

„Regeneracja wyrobów medycznych”

 Kornel Lukaszczyk

 • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing