Zeszyt

Rocznik

„Professor Hajime ISHID –  great Japanese scientist”

 Kazimierz Kochman

  • 100% 100%

„Udział atypowego patogenu Chlamydia trachomatis w zapaleniach cewki moczowej”

Magdalena Frej-Mądrzak, Jolanta Sarowska, Agnieszka Jama-Kmiecik, Dorota Teryks-Wołyniec, Irena Choroszy-Król

  • 100% 100%

„Zastosowanie metod alternatywnych do wykrywania E. coli O157 w produktach żywnościowych”

Jolanta Sarowska, Magdalena Frej-Mądrzak, Agnieszka Jama-Kmiecik, Anna Kilian, Dorota Teryks-Wołyniec, Irena Choroszy-Król

  • 100% 100%

„Kolonizacja przewodu pokarmowego noworodków oraz wpływ czynników modyfikujących mikrobiotę jelitową na zachowanie zdrowia”

Iwona Jańczewska, Iwona Domżalska-Popadiuk

  • 100% 100%

„Zastosowanie terapii podciśnieniowej u chorej po wielokrotnych laparotomiach z martwicą powłok jamy brzusznej, rozejściem rany po laparotomii i przetoką jelitowo-atmosferyczną – opis przypadku”

Agata Kozłowska, Piotr Masiulaniec, Maciej Kuciel, Maciej Michalak, Jadwiga Snarska

  • 100% 100%

„Inwazyjne zakażenia grzybicze u pacjentów hematoonkologicznych – wybrane zagadnienie”

Beata Sulik-Tyszka, Paulina Konarska, Piotr Kacprzyk, Grzegorz Władysław Basak, Marta Wróblewska

  • 100% 100%

„Zastosowanie roztworów immunoglobulin wzbogaconych o przeciwciała klas IgM i IgA w leczeniu ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego – STIGMA 1”

Andrzej Wieczorek, Tomasz Gaszyński

  • 100% 100%

„NEUROOSTEOARTROPATIA CHARCOTA – SCHORZENIE BUDZĄCE PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE W CODZIENNIEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ”

Grzegorz Szcześniak, Michał Rachoń, Patrycja Kozak-Nurczyk, Piotr Dziemidok

  • 100% 100%

„Metody monitorowania higieny rąk wśród personelu medycznego”

Emilia Szumska, Dorota Rożkiewicz

  • 100% 100%

„Karbapenemazo-dodatnie Enterobacteriaceae – które z antybiotyków są jeszcze wobec nich skuteczne?”

Beata Kowalska-Krochmal

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing