Zeszyt

Rocznik

„Zastosowanie klindamycyny w leczeniu zakażeń okołowszczepowych”

Marta Wróblewska, Karolina Szaniawska, Artur Wierciński, Beata Sulik-Tyszka, Justyna Cieślik, Aleksandra Burczyńska, Izabela Strużycka

 • 100% 100%

„Kontrola zakażeń miejsca operowanego w ortopedii”

Grzegorz Ziółkowski, Iwona Pawłowska, Tomasz Bielecki

 • 100% 100%

„Centralna sterylizatornia jako ogniwo w łańcuchu prewencji zakażeń szpitalnych”

Dorota Kudzia-Karwowska

 • 100% 100%

„Wszawica w szpitalach”

Dorota Gregorowicz-Warpas

 • 100% 100%

„Zabawki – niedoceniany wektor transmisji patogenów”

Magdalena P. Ozimek, Katarzyna A. Morawska, Olga Bortkiewicz, Małgorzata Fleischer

 • 100% 100%

„Skuteczność mykafunginy w empirycznej, wyprzedzającej i celowanej terapii inwazyjnej choroby grzybiczej u dzieci z chorobami nowotworowymi lub poddawanymi przeszczepieniu komórek krwiotwórczych”

Jan Styczyński, Krzysztof Czyżewski, Patrycja Zalas-Więcek, Olga Gryniewicz-Kwiatkowska, Aneta Czajńska-Deptuła, Elwira Kulicka, Bożenna Dembowska-Bagińska, Katarzyna Semczuk, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Anna Szmydki-Baran, Łukasz Hutnik, Michał Matysiak, Liliana Chełmecka-Wiktorczyk, Walentyna Balwierz, Joanna Klepacka, Renata Tomaszewska, Tomasz Szczepański, Olga Zając-Spychała, Jacek Wachowiak, Ninela Irga-Jaworska, Ewa Bień, Elżbieta Drożyńska, Marcin Płonowski, Maryna Krawczuk-Rybak, Tomasz Ociepa, Magdalena Bartnik, Paweł Wawryków, Filip Pierlejewski, Wojciech Młynarski, Zuzanna Gamrot-Pyka, Mariola Woszczyk, Zofia Małas, Wanda Badowska, Agnieszka Urbanek-Dądela, Grażyna Karolczyk, Weronika Stolpa, Grażyna Sobol-Milejska, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Jerzy Kowalczyk, Jolanta Goździk, Jowita Frączkiewicz, Małgorzata Salamonowicz, Ewa Gorczyńska, Krzysztof Kałwak, Alicja Chybicka, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Mariusz Wysocki

 • 100% 100%

„Znaczenie itrakonazolu w terapii zakażeń grzybiczych”

Agata Owczarek, Urszula Nawrot

 • 100% 100%

„Wpływ cefazoliny na tworzenie biofilmu przez kliniczne szczepy Staphylococcus epidermidis

 Joanna Nowicka, Grzegorz Chodaczek, Grażyna Gościniak

 • 100% 100%

„Lekoterapia zakażeń Lactobacillus sp. – przegląd piśmiennictwa”

Marta Kłos

 • 100% 100%

„Ocena kolonizacji wieloopornymi szczepami pacjentów przyjętych po zabiegach chirurgicznych na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Klinicznego”

Katarzyna Jermakow, Małgorzata Fleischer, Magdalena Pajączkowska, Agnieszka Szczykutowicz, Anna Starczewska, Lidia Łysenko, Grażyna Durek, Grażyna Gościniak

 • 100% 100%

„Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych i mózgu u pacjentów zakażonych HIV”

Joanna Kozłowska

 • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing