Zeszyt

Rocznik

„Wrażliwość klinicznych szczepów Enterococcus faecalis wywołujących zakażenia miejscowe w formie biofilmowej i planktonicznej na antyseptyki”

Marzenna Bartoszewicz, Adam Junka, Przemysław Dalkowski, Maciej Sopata

 • 85% 85%

Bordetella pertussis – stary – nowy patogen zakażeń dróg oddechowych”

Joanna Nowicka, Adriana Janczura

 • 85% 85%

„Wrażliwość bakterii izolowanych z zakażeń dróg moczowych na nitroksolinę”

Magdalena Kaczała, Anna Szkudlarek, Justyna Olszańska, Aleksandra Johaniuk, Anna Chmielewska-Hołub, Stefania Giedrys-Kalemba

 • 85% 85%

„Bezpieczeństwo epidemiologiczne pracowników bloku operacyjnego”

Dorota Gregorowicz – Warpas

 • 85% 85%

„Zakażenia bakteryjne mające wpływ na przebieg ciąży”

Anna Roszkowska, Łukasz Świerszcz, Justyna Kwolczak, Agnieszka Sikora

 • 55% 55%

„Zastosowanie dalbawancyny (Xydalba) w leczeniu martwiczego zapalenia powięzi – opis przypadku”

Wojciech Cierach, Honorata Stadnik, Marek Karczewski

 • 25% 25%

Helicobacter pylori jako fakultatywny patogen wewnątrzkomórkowy”

Paweł Krzyżek

 • 55% 55%

„Czynniki wpływające na prawidłowy rozwój i metabolizm tkanki kostnej w perspektywie długoterminowej”

Michał Rabijewski

 • 15% 15%

„Zastosowanie pasty srebrowej w leczeniu zgorzeli Fourniera – opis przypadku ”

Magdalena Bugaj, Magdalena Kozicka, Jerzy Strużyna

 • 55% 55%

„Centralna Sterylizatornia w szpitalu czy poza nim”

Joanna Włodarczyk-Rajska

 • 55% 55%

„Szczegółowe zasady postępowania z odpadami medycznymi po nowelizacji Ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych do Ustawy”

Anna Ziółko

 • 15% 15%

„Znaczenie profilu farmakokinetyczno- farmakodynamicznego w farmakoterapii zakażeń , miejsce dalbawancyny w praktyce”

Jarosław Woroń

 • 15% 15%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing