Zeszyt

Rocznik

„Wiktor Schally – wybitny uczony polsko-amerykański, odkrywca struktury GnRH i innych neurohormonów, laureat Nagrody Nobla”

 Kazimierz Kochman Andrzej

  • 100% 100%

„Bakteriemia o etiologii Kocuria kristinae u dziecka przedwcześnie urodzonego. Zakażenia wywoływane przez szczepy Kocuria – florę fizjologiczną skóry”

Katarzyna Jermakow, Agata Mikołajków, Magdalena Pajączkowska, Jędrzej Reczuch, Małgorzata Fleischer

  • 100% 100%

„Manifestacje pozawątrobowe zakażenia HBV – możliwości terapeutyczne”

Agata Cicha, Paweł Kram, Artur Dróżdż, Arleta Kowala-Piaskowska, Iwona Mozer-Lisewska

  • 100% 100%

„Epidemiologia i wrażliwość gronkowców koagulazo-ujemnych izolowanych z zakażeń krwi w wybranych oddziałach Dolnośląskiego Szpitala im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu”

Sylwia Balicka, Marzenna Bartoszewicz

  • 100% 100%

„Patomechanizm uszkodzeń wątroby wskutek zakażeń HCV”

Małgorzata Pawłowska

  • 100% 100%

„Świt – wyzwania związane z diagnostyką i leczeniem ostrego zapalenia wątroby typu C u pacjentów zakażonych HIV”

Iwona Cielniak, Ewa Siwak

  • 100% 100%

„Zmierzch – przeszczepienie wątroby u osób zakażonych HIV”

 Miłosz Parczewski

  • 100% 100%

„Techniki wykrywania wirusów górnych dróg oddechowych”

 Szymon Kierat, Urszula Demkow

  • 100% 100%

„Przygotowanie pacjenta do planowego zabiegu operacyjnego”

Anna Ziółko

  • 100% 100%

„Bezpieczeństwo terapii infuzyjnej – spostrzeżenia, uwagi, nieprawidłowości”

Maria Budnik-Szymoniuk, Agnieszka Pluta, Halina Basińska-Drozd, Wiesława Kujawa, Alicja Marzec, Kamila Faleńczyk

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing