Zeszyt

Rocznik

„Wymazy z rany oparzeniowej – analiza mikrobiologiczna”

Anna Pudelewicz, Monika Lisiecka

  • 55% 55%

„Stosowanie rekomendacji EUCAST do interpretacji wyników oznaczania lekowrażliwości  – aktualny stan wiedzy ”

Dorota Żabicka

  • 25% 25%

„Ryzyko zakażeń wynikające z nieprawidłowego przygotowania i zastosowania instrumentarium chirurgicznego”

Maria Ciuruś

  • 15% 15%

„Diagnostyka patogenów wywołujących biegunki szpitalne”

Monika Pomorska-Wesołowska

  • 15% 15%

„Procedury przerywające drogi transmisji bakterii opornych na antybiotyki. Część 1 – izolacja pacjenta, badania przesiewowe, higiena rąk”

Katarzyna Jermakow, Małgorzata Fleischer, Magdalena Pajączkowska

  • 15% 15%

„Zapobieganie zakażeniom poprzez stosowanie procedur higienicznych”

Beata Denisiewicz

  • 15% 15%

„Problemy terapeutyczne w leczeniu zapalenia płuc wywołanego opornym na kolistynę szczepem Acinetobacter baumanii –opis przypadku leczonego w oddziale intensywnej terapii”

Stanisław Rojek, Wiesława Duszyńska

  • 15% 15%

„Zaburzenia flory jelitowej – schorzenia u ludzi”

Magdalena Frej-Mądrzak, Małgorzata Jeziorek, Jolanta Sarowska, Agnieszka Jama-Kmiecik, Irena Choroszy-Król

  • 5% 5%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing