Sprawdź status pracy

Zeszyt

Rocznik

„Przedwczesne pęknięcie błon płodowych o etiologii infekcyjnej – opis przypadku”

Anna Mroczek, Kamil Bałabuszek, Agnieszka Sikora, Marta Pawlicka, Anna Sikora

 • 100%

„Mikrobiota pochwy a poród przedwczesny”

Kamil Bałabuszek, Marta Pawlicka, Anna Mroczek, Łukasz Pietrzyński, Agnieszka Sikora

 • 100%

„Ocena ryzyka występowania Clostridium difficile w Szpitalu Wojewódzkim ”

Grzegorz Ziółkowski, Iwona Pawłowska, Sylwia Pełka, Jolanta Grabowska-Markowska

 • 45%

„Bezpieczeństwo terapii infuzyjnej – jak definiowany i rozumiany jest zamknięty i otwarty system infuzyjny”

Maria Budnik-Szymoniuk, Natalia Jelonek, Agnieszka Pluta, Paulina Juszczakiewicz, Julianna Pałka, Adrian Bryła,  Elżbieta Michalska

 • 25%

„Mankiety do mierzenia ciśnienia – niedoceniane wektory zakażeń szpitalnych”

Katarzyna Kowalska, Krzysztof Górniak, Agata Maliszewska, Olga Bortkiewicz, Małgorzata Fleischer

 • 100%

„Analiza pokrewieństwa i lekooporności szczepów Klebsiella produkujących karbapenemazy NDM-1, izolowanych w szpitalach Dolnego Śląska”

Beata Mączyńska, Paulina Lichacz, Monika Oleksy, Adam Junka

 • 100%

„Dalbawancyna – nowa opcja terapeutyczna w empirycznym leczeniu zakażonych zbiorników okołoodbytniczych u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Opis przypadku”

Anna Woś-Zaniewska, Tomasz Arłukowicz

 • 100%

„Najczęstsze problemy w realizacji szczepień ochronnych”

Agnieszka Matkowska-Kocjan

 • 100%

„Zapobieganie powikłaniom oddechowym pacjentów wentylowanych mechanicznie leczonych na oddziałach intensywnej terapii – przegląd aktualnych doniesień”

Dorota Pilch

 • 25%

„Skuteczność dekontaminacji środowiska szpitalnego przy użyciu różnych metod dezynfekcyjnych”

Ewelina Kruszewska, Karol Borawski, Piotr Czupryna, Anna Moniuszko-Malinowska

 • 100%

„Poliheksanid w miejscowym leczeniu ran – przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne”

Elżbieta Szkiler

 • 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing