Zeszyt

Rocznik

„Ryzykować, mierzyć, oceniać i decydować”

Mirosława Malara, Barbara Ziółkowska, Grzegorz Ziółkowski

 • 100% 100%

Ludzkie wirusy Boca – nowe parwowirusy wywołujące zakażenia u ludzi”

Abramczuk Edyta, Gordon Marcin, Jahnz-Różyk Karina, Pancer Katarzyna

 • 100% 100%

„Znaczenie biofilmu Candida w leczeniu zakażeń grzybiczych”

Beata Sulik-Tyszka, Justyna Cieślik, Ewa Swoboda-Kopeć

 • 100% 100%

Wykorzystanie oceny ryzyka zakażenia przy przyjęciu do szpitala w czynnym nadzorze nad zakażeniami szpitalnymi

Katarzyna Skibińska

 • 100% 100%

Lactobacillus rhamnosus – mechanizm działania, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania”

Marta Flisiak-Jackiewicz, Urszula Daniluk, Ewa Czerech, Anna Łuszcz, Dariusz Lebensztejn

 • 100% 100%

„Claude Bernard (1813–1878) – wybitny uczony, prekursor nowoczesnej fizjologii i medycyny eksperymentalnej, filozof i obywatel świata”

Kazimierz Kochman

 • 100% 100%

„Boceprewir w przewlekłych zakażeniach genotypem 1 HCV u chorych po niepowodzeniu leczenia pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną”

Krzysztof Tomasiewicz

 • 100% 100%

„Rola probiotyków w nawracającym zakażeniu Clostridium difficile u dzieci”

Monika K Meglicka, Jarosław Kierkuś

 • 100% 100%

„Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego – kąpiel/prysznic przedoperacyjny. Przegląd światowych wytycznych”

Aleksandra Mączyńska, Małgorzata Sobania, Marion Commane

 • 100% 100%

„Współczesna terapia antyretrowirusowa – kryteria racjonalnego wyboru nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (NRTIs)”

Monika Bociąga-Jasik, Anna Kalinowska-Nowak, Aleksander Garlicki

 • 100% 100%

„Zasadność stosowania infuzyjnych systemów zamkniętych w leczeniu przewlekłych chorób wątroby”

Maria Budnik-Szymoniuk, Wiesława Kujawa, Halina Basińska-Drozd, Agnieszka Pluta

 • 100% 100%

„Dezynfekcja w medycynie – problemy prawne dawniej i dziś”

Przemysław Dalkowski

 • 100% 100%

Znaczenie tobramycyny w leczeniu zakażeń, w tym szczególnie z udziałem Pseudomonas aeruginosa

Andrzej Szkaradkiewicz, Aneta Guzek – Komentarze do publikacji Beaty Kowalskiej-Krochmal

 

 • 100% 100%

Nowe aspekty użycia aminoglikozydów w leczeniu zakażeń

Streszczenia z Sympozjum

 

 

 • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing