Leczenie Ran 2017;14(4):123-172

Ocena i monitorowanie ryzyka rozwoju odleżyn według skali Norton u chorych hospitalizowanych w czterech oddziałach szpitalnych

Assessment and monitoring the risk of bedsores development according to the Norton scale among patients hospitalized in four hospital wards


Aleksandra Popow | Maria T. Szewczyk | Katarzyna Cierzniakowska | Elżbieta Kozłowska | Paulina Mościcka | Justyna Cwajda-Białasik

Leczenie Ran 2017;14(4):123–128

 

Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat gojenia i leczenia ran

 

Knowledge of nurses on treatment and wound healing


Elżbieta Walewska | Lucyna Ścisło | Ada Caputa | Antoni M. Szczepanik

Leczenie Ran 2017;14(4):129–134

 

Potencjalna rola greliny w leczeniu ran

 

Prospective role of ghrelin in wound healing


Kinga Szczerba | Michał Janerka | Paweł Jonczyk | Magdalena Potempa | Beata Kandefer | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2017;14(4):135–139

 

Zastosowanie opatrunków w leczeniu ran przewlekłych powikłanych infekcją wywołaną przez drobnoustroje w formie biofilmowej

 

Application of dressings for treatment of chronic wounds protracted with infection caused by biofilm microorganisms


Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka

Leczenie Ran 2017;14(4):141–144

 

Nowa metoda leczenia i oczyszczania trudno gojących się ran

 

A new method of treatment and debridement of chronic wounds


Maciej Sopata | Tomasz Banasiewicz | Marek Kucharzewski | Maria T. Szewczyk | Marzenna Bartoszewicz | Marcin Gabriel | Michał Goran Stanisić | Grzegorz Krasowski | Marcin Malka | Arkadiusz Jawień

Leczenie Ran 2017;14(4):145–148

 

Rola miodu w procesie gojenia ran

 

The role of honey in the process of wound healing


Katarzyna Wilemska-Kucharzewska |Mateusz Klimek | Ewa Rojczyk | Marek Kucharzewski | Mateusz Sopata

Leczenie Ran 2017;14(4):149–156

 

Komplikacje w procesie gojenia rany po aplikacji przeszczepu skórnego – opis przypadków


Paulina Mościcka | Maria T. Szewczyk | Justyna Cwajda-Białasik

Leczenie Ran 2017;14(4):157–163

 

Historia medycyny ratunkowej – od początków do czasów współczesnych

History of emergency medicine – from its beginning to the present


Wiesław Zielonka | Beata Łabowicz | Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2017;14(4):165–171

Evereth Publishing
Right Menu Icon