Leczenie Ran 2018;15(2):45–104

Ocena skuteczności opatrunku UrgoClean® Ag względem form biofilmowych patogenów ran przewlekłych

 

Evaluating the activity of the UrgoClean® Ag dressing against biofilms formed by chronic wounds pathogens


Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka | Karolina Dydak | Karol Fijałkowski

Leczenie Ran 2018;15(2):45–50

 

Przydatność wybranych metod oczyszczania ran przewlekłych u chorych objętych opieką hospicyjną w warunkach domowych

 

The usefulness of the selected methods of chronic wounds cleansing in patients under hospice home care


Dariusz Bazaliński| Beata Barańska | Dorota Kaczmarska | Magdalena Wołkowicz | Maria Kózka

Leczenie Ran 2018;15(2):51–56

 

Combination therapy of Crohn’s anal fistulas with a single dose of dalbavancin and negative pressure therapy

 

Kompleksowe leczenie przetok okołoodbytniczych u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna z zastosowaniem jednorazowej iniekcji dalbawancyny oraz terapii podciśnieniowej


Jarosław Cwaliński | Hanna Tomczak | Jacek Hermann | jacek Paszkowski | Dorota Mańkowska-Wierzbicka | Agnieszka Dobrowolska | Tomasz Banasiewicz

Leczenie Ran 2018;15(2):57–59

 

Nowoczesne metody oceny dynamiki gojenia ran przewlekłych – termografia medyczna

 

Modern methods of the assessment of chronic wound healing dynamics – medical thermography


Justyna Cwajda-Białasik | Paulina Mościcka | Maria T. Szewczyk | Arkadiusz Jawień | Anna Karpińska | Sara Rossa

Leczenie Ran 2018;15(2):61–70

 

Nawrotowy charakter owrzodzeń żylnych kończyn dolnych. problem wciąż aktualny

 

Recurrent nature of venous ulcers in the lower limbs. The problem still exists


Paulina Mościcka | Justyna Cwajda-Białasik | Maria T. Szewczyk

Leczenie Ran 2018;15(2):71–77

 

Nowe oblicze znanych związków w postępowaniu miejscowym w ranach przewlekłych

 

New characteristics of well-known antimicrobials used for local chronic wound treatment


Bożena Mospan | Adam Junka | Marzenna Bartoszewicz

Leczenie Ran 2018;15(2):79–83

 

Superbakteria w zespole stopy cukrzycowej – wygrana w nierównej walce

 

Superbacteria in diabetic foot syndrome – winning an uneven fight


Monika Budzich | Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Leszek Czupryniak

Leczenie Ran 2018;15(2):85–91

 

UrgoTul® Ag/Silver dressing as an intermediate layer in negative pressure wound therapy in a patient with a chronic wound and history of multiple laparotomies

 

Zastosowanie opatrunku UrgoTul® Ag/Silver jako warstwy pośredniej w terapii podciśnieniowej u pacjenta z niegojącą się raną po wielokrotnych laparotomiach


Dorota Domagalska | Adam Bobkiewicz | Tomasz Drewa | Tomasz Banasiewicz

Leczenie Ran 2018;15(2):93–96

 

NPWT Avelle™ a novel system for treating ulcerations associated with Charcot foot syndrome – a case report

Nowatorski system NPWT Avelle™ w leczeniu owrzodzeń stóp Charcota – opis przypadku


Zofia Dulnik | Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Nikita Amit Acharya | Leszek Czupryniak

Leczenie Ran 2018;15(2):97–103

Evereth Publishing
Right Menu Icon