Recenzenci czasopisma

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz – Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
MD, PhD Attilio Cavezzi – Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki – Prodziekan ds. Kształcenia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Medycznych, Katedra Anatomii
Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Geriatrii
Prof. dr hab. n. med. Marek Łoś – Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University Sweden
Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
MD, PhD Prof. Hugo Partsch – Medical University of Vienna, Austria
Dr hab. n. med. Agata Stanek – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek – Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii
Prof. dr hab. n. med. Jakub Taradaj – Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Katedra Podstaw Fizjoterapii
Dr hab. n. med.Tomasz Urbanek – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń
Prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii

Recenzentami czasopisma „Leczenie Ran” są specjaliści z różnych dziedzin medycyny, gwarantujący wszechstronność oceny, adekwatnie do tematyki danej pracy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w przypadku otrzymania przez Redakcję pracy z obszaru nie mieszczącego się w dziedzinach, w których specjalizuje się czasopismo, a jest dziedziną pokrewną, Redaktor Naczelny powołuje także recenzentów spoza listy.

Recenzenci, oceniając pracę mogą: przyjąć ją bez poprawek, przyjąć po uwzględnieniu niewielkich uwag, po uwzględnieniu przez Autora znacznych zmian skierować do ponownej recenzji, odrzucić.
Po uzyskaniu dwóch zgodnych pisemnych recenzji Redaktor Naczelny przygotowuje na ich podstawie jedną recenzję zbiorczą i przekazuje ją Autorowi celem ustosunkowania się do zawartych uwag.
Zasady kwalifikowania lub odrzucenia pracy oraz formularz recenzji są dostępne na stronie internetowej czasopisma pod adresem: http://leczenieran.com.pl

Evereth Publishing
Right Menu Icon