Skład redakcji

Redaktor Naczelny
Arkadiusz Jawień
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Szpital Uniwersytecki Nr 1 im dr. A. Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
Tel.: (52) 585 40 40
e-mail: ajawien@ceti.com.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego
Waldemar Karnafel
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
Tel.: (22) 599 28 38, Fax: (22) 599 18 38
e-mail: waldemar.karnafel@wum.edu.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego
Mariusz Kózka
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej
ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków
tel.: (12) 424 86 44, (12) 424 86 42
e-mail: mkozka@interia.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego
Marek Kucharzewski
Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Batorego 15, 41-902 Bytom
Tel.: (32) 786 15 14, Fax: (32) 786 15 18
e-mail: kucharzewskimarek@poczta.onet.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego
Grzegorz Oszkinis
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
Tel.: (61) 854 91 41, Fax: (61) 854 90 82
e-mail: goszkinis@gamed.poznan.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego
Maciej Sopata
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Hospicjum Stacjonarne
Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego
Os. Rusa 25A, 61-245 Poznań
Tel.: (61) 873 83 22, Fax: (61) 873 83 03
e-mail: maciej.sopata@skpp.edu.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego
Jerzy Strużyna
Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Szpital Powiatowy w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
Tel./Fax: (81) 752 65 31
e-mail: jerzystruzyna@adres.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego
Maria T. Szewczyk
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Collegium Medicum UMK
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Tel.: (52) 365 52 32, Fax: (52) 365 57 82
e-mail: mszewczyk@cm.umk.pl

Sekretarz Redakcji
Katarzyna Cierzniakowska
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Collegium Medicum UMK
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Tel.: (52) 365 52 32, Fax: (52) 365 57 82
e-mail: katarzyna.cierzniakowska@biziel.pl

Konsultant ds. statystyki
Andrzej Tukiendorf
Pracownia Biostatystyki Klinicznej
Zakład Radioterapii
Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
e-mail: a.tukiendorf@po.opole.pl

Dr n. med. Anna Chrapusta, Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera W Krakowie

Dr n. med. George W. Cherry, Oxford International Wound Healing Foundation

Dr n. med. Kazimierz CieślikMałopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera W Krakowie

Prof. dr hab.  n. med. Piotr Ciostek, Zespół Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Anna Czech, Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

Prof. dr n. med. Anna Głowacka, Zakład Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab.  n. med.Finn Gottrup, University of Southern Denmark, Odense, Denmark

Dr n. med Anna Górkiewicz-Petkow, Warszawa

Prof. dr hab. n. med.  Piotr Heczko, Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr  n. med. Monika Kapińska-Mrowiecka, Oddział Dermatologiczny, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Danuta Karcz, II katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Dr n. med. Teresa KoblikOddział Kliniczny Chorób Metabolicznych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie

Prof. dr hab. n. med. Alfred J. Meissner, Klinika Chirurgiczna Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Modrzejewski, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prof. dr hab. n. med. Christine J. Moffat, School of Health Science, The University of Nottingham

Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk, Zakład Chirurgii Plastycznej Endoskopowej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. dr. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Prof. dr hab. n. med. Waldemar L. Olszewski, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Mgr Edyta Ozga, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa, Oddział Kliniczny Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Lek med. Lew Petkow, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek, Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak, Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Angelo Scuderi, International Union of Phlebology, São Paulo

Dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro, Elbląg

Elżbieta Tomaszewska, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc, Katedra Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum

Prof. dr hab. n. med. Peter Vowden, University of Bradford

František Žernovicky, Bratysława

Dorota Zwierzchowska
d.zwierzchowska@evereth.pl

Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa

Evereth Publishing
Right Menu Icon