Pielęgniarstwo w Anestestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(2):49-143

Grupa robocza do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO – działalność dla rozwoju evidence-based nursing practice (EBNP) w Polsce


Małgorzata Jadczak | Dorota Ozga | Anna Zdun | Paweł Witt

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2017;3(2):49–51

 

Stanowisko zarządu głównego polskiego towarzystwa pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki z dnia 24 czerwca 2017


Paweł Witt | Małgorzata Jadczak

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2017;3(2):53–54

 

Zalecenia grupy roboczej do spraw praktyki PTPAiIO w sprawie postępowania okołooperacyjnego mającego na celu niezamierzonej okołooperacyjnej hipotermii u dorosłych

Practical guidelines of the clinical practice task force of PTPAiIO on the prevention of inadvertent perioperative hypothermia in adults


Katarzyna Czyż-Szypenbejl | Hanna Krukowska-Sitek | Małgorzata Jadczak | Anna Zdun | Paweł Witt

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2017;3(2):55–60

 

Zalecenia grupy roboczej do spraw praktyki PTPAiIO w sprawie wytycznych pielęgnowania jamy ustnej i nosowej u dzieci w oddziale intensywnej terapii

Practical guidelines of the clinical practice task force of PTPAiIO on oropharyngeal hygiene in pediatric care


Dorota Pilch | Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska | Aneta Kubisa

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2017;3(2):61–66

 

Multicultural care in European intensivecare units (MICE-ICU) –Przegląd literatury dotyczący kompetencji kulturowych pielęgniarek OIT


Dorota Ozga, Anna Zdun

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2017;3(2):67–68

 

Ocena wiedzy pielęgniarek na temat VAP w wybranych oddziałach intensywnej terapii województwa podkarpackiego – badanie pilotażowe

Assessing the knowledge of nurses on VAP in selected intensive care units in the podkarpackie voivodeship – a pilot study


Edyta Niemczyk | Dorota Ozga | Krystyna Woźniak | Marzena Jędrzejczyk-Cwanek | Marek Wojtaszek | Aleksandra Gutysz-Wojnicka | Magdalena Kowal

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2017;3(2):69–75

 

Skuteczność leczenia przeciwbólowego po złamaniach urazowych kończyn w opinii pacjentów leczonych w oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu – badanie wstępne

Efficacy of analgesic treatment after traumatic fractures of extremities – opinions of patients treated at the department of orthopedics and traumatology – initial studies


Bernadeta Rachwał | Magdalena Fuglewicz | Dorota Ozga | Marek Wojtaszek

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2017;3(2):77–82

 

Opieka nad noworodkiem z kontrolowaną hipotermią głowy

Nursing care of newborns with controlled head hypothermia


Sylwia Krzemińska | Agnieszka Magiera | Adriana Borodzicz | Marta Arendarczyk

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2017;3(2):83–92

 

Aspekty intensywnej terapii noworodka z wrodzonym zarośnięciem przełyku

Evereth Publishing