Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(3):145–178

Niezamierzona hipotermia w oddziale intensywnej terapii – przyczyny, skutki i postępowanie

Unintended hypothermia in the intensive care unit – causes, effects and management

Sylweriusz Kosiński | Tomasz Darocha

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(3):145–151

ECMO jako metoda nowoczesnej intensywnej terapii – opis przypadku

ECMO – a treatment method used in modern intensive case – a case study

Sabina Krupa | Hanna Krukowska-Sitek | Kazimierz Widenka

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(3):171–174


Ryzyko wystąpienia paraplegii i niewydolności nerek u pacjenta po operacji aorty piersiowo-brzusznej – opis przypadku

Risk of paraplegia and renal failure in patients post thoracoabdominal surgery – a case study

Sabina Krupa | Kazimierz Widenka

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(3):171–174

Evereth Publishing