Pielęgniarstwo w Anestestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(3):145–178

Niezamierzona hipotermia w oddziale intensywnej terapii – przyczyny, skutki i postępowanie

Unintended hypothermia in the intensive care unit – causes, effects and management

ECMO jako metoda nowoczesnej intensywnej terapii – opis przypadku

ECMO – a treatment method used in modern intensive case – a case study


Sabina Krupa | Hanna Krukowska-Sitek | Kazimierz Widenka

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2017;3(3):171–174

 

Ryzyko wystąpienia paraplegii i niewydolności nerek u pacjenta po operacji aorty piersiowo-brzusznej – opis przypadku

Risk of paraplegia and renal failure in patients post thoracoabdominal surgery – a case study


Sabina Krupa | Kazimierz Widenka

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2017;3(3):171–174

 

Evereth Publishing
Right Menu Icon