Pielęgniarstwo w Anestestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(1):1–40

Deklaracja Brisbane zbiorem wytycznych dla pielęgniarek OIT, dotyczących opieki nad pacjentem odmiennym kulturowo

Brisbane declaration culturally sensitive critical care nursing (opracowanie polskie)

Plastyczne zapalenie oskrzeli u ośmioletniej dziewczynko z zespołem niedorozwoju lewego serca po operacji metodą Fontana – opis przypadku

Plastic bronchitis in an eight-year-old patient with hypoplastic left heart syndrome who underwent the fontan procedure – a case report


Elżbieta Janiszewska | Anna Mazurek-Kula

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2017;4(2):35–39

Evereth Publishing
Right Menu Icon