Pielęgniarstwo w Anestestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(2):41–70

Aktualizacja z 2017 roku wytycznych CDC odnośnie stosowania opatrunków z CHG w celu zapobiegania zakażeniom związanym ze stosowaniem cewników naczyniowych oraz Standardy Praktyki Infuzyjnej INS

 

Leczenie miejscowe ran przewlekłych

Local treatment of chronic wounds


Elżbieta Szkiler

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2018;4(2):59–65

 

Wsparcie żywieniowe w procesie leczenia odleżyn – opis przypadku

Nutritional support therapy in the treatment of pressure ulcers – a case report


Magdalena Michalska | Marlena Jakubczyk

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2018;4(2):67–70

Evereth Publishing
Right Menu Icon