Pielęgniarstwo w Anestestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(3):71–104

Zarządzanie bólem w Oddziałach Intensywnej Opieki

Rekomendacje Federacji Europejskich Stowarzyszeń Pielęgniarek Intensywnej Opieki – European Federation of Critical Care Nurses Associations, EfCCNa, 2017

 

Zapobieganie zapaleniom płuc związanym z wentylacją mechaniczną u pacjentów Oddziałów Intensywnej Terapii – przegląd aktualnych doniesień

Prevention of ventilator-associated pneumonia in patients of Intensive Care Units – an overview of current reports


Dorota Pilch

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2018;4(3):91–100

 

Podjęcie czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej w aspekcie zagadnień prawnych i etycznych

Legal and ethical aspects of cardiopulonary resuscitation procedures


Edyta Niemczyk | Justyna Tłuczek | Jerzy Kiszka | Krystyna Woźniak

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2018;4(3):101–103

Evereth Publishing
Right Menu Icon