Pielęgniarstwo w Anestestezjologii i Intensywnej Opiece 2018;4(4):105–146

Zalecenie Grupy Roboczej do spraw Praktyki w Pielęgniarstwie Anestezjologicznym i Intensywnej Opieki PTPAiIO w sprawie pielęgnowania oka u pacjenta nieprzytomnego wentylowanego mechanicznie w Oddziale Intensywnej Terapii

Zapobieganie hipotermii okołooperacyjnej – realizacja standardu opieki w Universitats Klinikum Eppendorf w Hamburgu

Prevention of perioperative hypothermia – implementation of the standard of care at Universitats Klinikum Eppendorf in Hamburg


Dorota Pilch

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2018;4(4):135–140

 

Delirium w Oddziale Intensywnej Terapii: rola pielęgniarki we wczesnym wykrywaniu i opiece nad pacjentem

Delirium in the Intensive Care Unit: the role of the nurse in early detection and care of patient


Sabina Krupa | Hanna Krukowska-Sitek | Krystyna Woźniak

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2018;4(4):141–145

Evereth Publishing
Right Menu Icon