Pielęgniarstwo w Anestestezjologii i Intensywnej Opiece 2019;5(3):81–106

Poprawa warunków pracy pielęgniarek w Oddziale Intensywnej Terapii

Dorota Ozga | Beata Penar-Zadarko | Monika Borzuchowska | Beata Dobrowolska | Paweł Witt | Aleksandra Gutysz-Wojnicka

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2019;5(3):81

Evereth Publishing