Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2015;2(1):55-124

Zasady dobrej praktyki: strategia pielęgnowania pacjenta dorosłego z założonym krótkoterminowym centralnym cewnikiem naczyniowym. Zalecenia postępowania

Good clinical practice: nursing strategy for the management of short-term central venous catheter in adults. Recommendations of care

Małgorzata Jadczak1, 2 | Anna Zdun1, 3 | Paweł Witt1, 2, 4

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(2):55–68


Rola pielęgniarki w procesie terapeutycznym pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii

The nurse’s role in the therapeutic process of patients treate in the intensive care unit

Urszula Zielińska-Borkowska

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(2):69–72


Wczesny okres okołoznieczuleniowy – profesjonalny nadzór pielęgniarki anestezjologicznej nad pacjentem po zabiegu nefrektomii

The early perioperative period – professional monitoring of nurse anesthesis of the patient after nefrectomy

Anna Przygoda1 | Małgorzata Jadczak2 | Anna Zdun3

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(2):73–78


Jeszcze raz o sanacji jamy ustnej

Dental management again

Wojciech Leśniak1 | Paweł Witt2

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(2):79–81


IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Mikołajki, 17–19.09.2015 r.

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(2):83–123

Evereth Publishing