Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(3):125–155

Kompetencje EfCCNa dla europejskich pielęgniarek intensywnej opieki

Komitet Edukacji Europejskiej Federacji Towarzystw Pielęgniarek Intensywnej Opieki (EfCCNa) (2013): David Waters (Wielka Brytania) Anne Kokko (Finlandia) | Heike Strunk (Niemcy) Evanthia Georgiou (Cypr ) | Maria Hadjibalassi (Cypr ) Drago Satosek (Słowenia) | Karin Klas (Austria)

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(3):127–134


Zadania i rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z hiperamonemią

The nurses tasks and role in care of patients with hyperammonemia

Aleksander Wiśniewski | Joanna Czołnowska | Andrzej Piotrowski | Aleksandra Pawlak

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(3):135–140


Za i przeciw intensywnej terapii

Intensive care – pros and cons

Urszula Zielińska-Borkowska

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(3):141–144


Odpowiedzialność prawna oraz dokumentacja medyczna pielęgniarki anestezjologicznej

Legal liability and medical records of anesthetic nurse

Kinga Rudnik

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(3):145–148


Sprawozdanie z IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(3):149–152


 

Z wizytą w Norwegii

Sprawozdanie z programu wymiany pielęgniarek intensywnej terapii EfCCNa

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(3):153–155

Evereth Publishing