Zeszyt

Rocznik

„Rola pielęgniarki w procesie terapeutycznym pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii”

Urszula Zielińska-Borkowska

  • 100% 100%

„Jeszcze raz o sanacji jamy ustnej”

Wojciech Leśniak

  • 100% 100%

„Wczesny okres okołoznieczuleniowy – profesjonalny nadzór pielęgniarki anestezjologicznej nad pacjentem po zabiegu nefrektomii”

Anna Przygoda, Anna Zdun, Małgorzata Jadczak

  • 100% 100%

„Zasady dobrej praktyki: strategia pielęgnowania pacjenta dorosłego z założonym krótkoterminowym centralnym cewnikiem naczyniowym. Zalecenia posterowania”

Małgorzta Jadczak, Anna Zdun, Paweł Witt w imieniu Grupy Roboczej ds. Praktyki w Pielęgniarstwie Anestezjologicznym i Intensywnej Opieki PTPAiIO

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing