Zeszyt

Rocznik

„Skuteczność leczenia przeciwbólowego po złamaniach urazowych kończyn w opinii pacjentów leczonych w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu”

Bernadeta Rachwał, Magdalena Fuglewicz, Dorota Ozga, Marek Wojtaszek

  • 100% 100%

„Ocena wiedzy pielęgniarek na temat VAP w wybranych oddziałach intensywnej terapii województwa podkarpackiego – badanie pilotażowe ”

Edyta Niemczyk, Dorota Ozga, Krystyna Woźniak, Marzena Jędrzejczyk-Cwanek, Marek Wojtaszek, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Magdalena Kowal

  • 100% 100%

„Aspekty intensywnej terapii noworodka z wrodzonym zarośnięciem przełyku”

Anna Rozensztrauch

  • 100% 100%

„Opieka nad noworodkiem z kontrolowaną hipotermia głowy”

Sylwia Krzemińska, Agnieszka Magiera, Adriana Borodzicz, Marta Arendarczyk

  • 100% 100%

„Uszkodzenia skóry związane z wilgocią”

Sylwia Kempa, Daria Klich, Maciej Sopata

  • 100% 100%

„Zastosowanie soli srebrowej sulfatiazolu w leczeniu odleżyn – opis przypadku”

Mirosława Dzikowska, Katarzyna Wojtas, Maria Kózka

  • 100% 100%

„Zewnątrzkanałowe i wewnątrzkanałowe zakażenia krwi związane ze stosowaniem cewników naczyniowych – wybrane elementy zapobiegania”

Przemysław Lenartowicz, Joanna Rudek

  • 100% 100%

„Zalecenie Grupy Roboczej do spraw praktyki PTPAiIO w sprawie postępowania okołooperacyjnego mającego na celu uniknięcie niezamierzonej okołooperacyjnej hipotermii u dorosłych”

Katarzyna Czyż-Szypenbejl, Hanna Krukowska-Sitek, Małgorzata Jadczak, Anna Zdun, Paweł Witt

  • 100% 100%

„Zalecenie Grupy Roboczej do spraw praktyki PTPAiIO w sprawie wytycznych pielęgnowania jamy ustnej i nosowej u dzieci w oddziale intensywnej terapii”

Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Dorota Pilch, Aneta Kubisa

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing