Zeszyt

Rocznik

„Zadania i rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z hiperamonemią”

Aleksander Wiśniewski, Joanna Czołnowska, Andrzej Piotrowski, Aleksandra Pawlak

  • 100% 100%

„Odpowiedzialność prawna oraz dokumentacja medyczna pielęgniarki anestezjologicznej”

Kinga Rudnik

  • 100% 100%

„Za i przeciw intensywnej terapii. Uporczywa terapia”

Urszula Zielińska-Borkowska

  • 100% 100%

„Kompetencje EfCCNa dla europejskich pielęgniarek intensywnej opieki”

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing