Zeszyt

Rocznik

„Czy możliwa jest minimalizacja ryzyka zakażeń u pacjentów krytycznie chorych?”

Joanna Rudek, Izabela Fajfer

  • 100% 100%

„Higiena ciała pacjenta unieruchomionego – punkty krytyczne”

Katarzyna Salik

  • 100% 100%

„Bezdechy noworodków”

Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

  • 100% 100%

„Patogeny alarmowe oddziałów intensywnej terapii”

Małgorzata Fleischer, Katarzyna Fleischer-Stępniewska

  • 100% 100%

„Opieka i pielęgnacja pacjentki podczas i po zakończonej terapii ECMO – opis przypadku”

Sabina Krupa, Hanna Krukowska

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing