Zeszyt

Rocznik

„ECMO jako metoda nowoczesnej intensywnej terapii – opis przypadku”

Sabina Krupa, Hanna Krukowska-Sitek, Kazimierz Widenka

  • 100% 100%

„Niezamierzona hipotermia w oddziale intensywnej terapii – przyczyny, skutki i postępowanie”

Sylweriusz Kosiński, Tomasz Darocha

  • 100% 100%

„Rozpoznawanie niedożywienia”

Przemysław Matras

  • 100% 100%

„Ryzyko wystąpienia paraplegii i niewydolności nerek u pacjenta po operacji aorty piersiowo-brzusznej”

Sabina Krupa, Kazimierz Widenka

  • 100% 100%

„Żywienie enteralne w oddziałach intensywnej terapii dziecięcej”

Marta Sibilska

  • 85% 85%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing